Elektronický ZPRAVODAJ7/2016

Ve druhém čtvrtletí se lehce proměňovala témata, s nimiž se na nás lidé obraceli. Obvykle nejpočetnější stížnosti na starobní důchody předstihly potíže lidí s invalidními důchody nebo s příspěvkem na péči. Častěji jsme se také zabývali stížnostmi z oblasti zaměstnanosti a naopak ubylo těch, které se týkají sociálně-právní ochrany dětí. Definitivně a úspěšně skončila naše první žaloba podaná k ochraně veřejného zájmu ve věci fotovoltaické elektrárny v Krušných horách. Naopak, zatím nekončící je nutnost vysvětlovat, že rovnost lidí není samozřejmostí a že neznamená přiznávat někomu mimořádná práva. Ukázky některých témat z posledních týdnů najdete v tomto zpravodaji.

Spravedlivější rodičovský příspěvek

Na doporučení ochránkyně připravilo MPSV novelu zákona o státní sociální podpoře a předložilo ji Poslanecké sněmovně. Podle ochránkyně totiž současný systém nepomáhá rodinám s dětmi tak, jak by měl, a působí v praxi problémy. ... Více >>

Nepřihlásili auto včas - přišli o něj

Vozidla, jejichž vlastníci se nezapsali do registru vozidel do 30. 6. 2015, zanikla a už nikdy nesmí být používána k silničnímu provozu. Je to příliš tvrdý "trest" za administrativní chybu, proto chceme, aby ministerstvo dopravy umožnilo vlastníkům chybu napravit. .... Více >> 

Případy ombudsmanky ve 2. čtvrtletí

Nejvíc z celkových 2 103 podnětů, které ochránkyně obdržela ve 2. čtvrtletí, se týkalo sociálního zabezpečení, nejčastěji invalidních důchodů. Lidé si také častěji stěžovateli na problémy související s příspěvkem na péči. Mírně klesl počet podnětů týkajících se ochrany práv dětí a cizinců, naopak přibylo stížností z oblasti zaměstnanosti. ....Více >>

Rovnost není samozřejmost

Vedoucí oddělení rovného zacházení Petr Polák publikoval 24. 8. v deníku Právo polemiku vysvětlující, co znamená rovnost lidí a práv. Vyvrací tím úvahy o existenci skupin lidí požadujících pro sebe nějaká mimořádná práva. Polemika reaguje na některá vyjádření zástupce ombudsmanky. ... Více >>

Právo dětí vídat oba rodiče

OSPOD by neměl pasivně čekat na rozhodnutí soudu o péči o dítě. Měl by se aktivně snažit zmírňovat spory mezi rodiči, aby se s nimi mohlo dítě pravidelně vídat. To samé se může týkat i kontaktu dětí s dalšími příbuznými. ... Více >>  

FVE v Moldavě byla postavena nezákonně

Nejvyšší správní soud definitivně potvrdil, že fotovoltaická elektrárna v obci Moldava v chráněné ptačí rezervaci v Krušných horách byla postavena v rozporu se zákonem. Úspěšně tím byla završena první žaloba podaná veřejným ochráncem práv k ochraně veřejného zájmu. ....Více >>   

Policie by měla zajistit záznamy z bezpečnostních kamer

Záznamy z bezpečnostních kamer se obvykle uchovávají jen po určitou dobu, pak jsou přemazány. Pokud si je tedy policie v rámci šetření nezajistí včas, mohou být důkazy protiprávního jednání nenávratně zničeny. ... Více >> 

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.