Elektronický ZPRAVODAJ6/2016

Pro zpestření letních dnů Vám přinášíme několik zajímavých informací o práci veřejné ochránkyně práv. Téma ochrany práv dětí z minulého období završuje analýza průtahů v soudních řízeních týkajících se dětí. S tím souvisí apel ochránkyně na OSPODy, aby využívaly svých práv a snažily se řízení urychlit. Trvá i náš zájem na odstranění nerovností v postavení žen na pracovním trhu a také na důsledných kontrolách zaměstnavatelů. U nich by měly inspektoráty práce ověřovat dodržování pracovněprávních předpisů i rovné zacházení. Zajímavé jsou také poznatky z uplatňování služebního zákona v praxi. Zákon má vést k odpolitizování státní správy a zajistit či udržet kvalitní, motivované zaměstnance. Lidé si na zákon zatím zvykají a ne vždy pozitivně vnímají zpřísnění podmínek pro výběr a přijímání zaměstnanců do státní služby. 

Svěření dítěte do péče lze zrychlit

V soudních řízeních týkajících se dětí se někdy dlouho čeká na znalecké posudky. Orgán sociálně-právní ochrany má jako kolizní opatrovník dítěte možnost řízení uspíšit tím, že podá předsedovi soudu stížnost na průtahy v činnosti znalce. ... Více >>

Ženy jsou na tom na trhu práce hůř než muži

Ženy mají v ČR o 22 % nižší platy než muži. Napomoci odstranění rozdílného postavení žen na trhu práce se pokoušel i projekt Evropské unie, do něhož se Kancelář veřejného ochránce práv zapojila. .... Více >> 

Různé podmínky pro registrované partnerství

Registrované partnerství lze uzavřít ve 14 krajských městech. Podmínky se však i po deseti letech účinnosti zákona výrazně liší, pokud jde o volbu místa, času nebo poplatků. ....Více >>

V posuzování závislosti na péči se stále chybuje

Řešení stížností na nesprávné či neúplné posouzení závislosti žadatele na péči druhé osoby stále tvoří významnou část činnosti ochránkyně. Rozdíl ve výši příspěvku na péči přitom může být v důsledku chyby značný. ... Více >>  

Nerespektování pracovněprávních předpisů

S protiprávním jednáním zaměstnavatelů se nesetkávají jen čeští zaměstnanci, ale i zahraniční ze zemí EU. Často nemají pracovní smlouvu, pojištění a problémem je i tzv. zastřené agenturní zaměstnávání. ....Více >>   

Na služební zákon si lidé zvykají

Služební zákon zavedl novinky, k nimž mají někdy lidé výhrady. Nejčastěji se týkají přijímání do služebního poměru a povinnosti doložit výpis z rejstříku trestů nebo požadované předchozí praxe ve veřejné správě. ... Více >> 

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.