Elektronický ZPRAVODAJ4/2016

V tomto čísle zpravodaje najdete kromě aktuálních informací o činnosti ochránkyně a jejího zástupce i rady a návody. Mnohé z případů, které řešíme, totiž může sloužit i jako doporučení, jak v obdobných situacích postupovat, na co si dát pozor. Najdete zde informace o novinkách v ochraně před hlukem, o podpoře záměru zajistit bezplatnou právní pomoc ve správních řízeních, upozornění pro budoucí maminky na úskalí změny zaměstnání aj. Vydali jsme také publikaci, která pomůže při řešení problémů z oblasti nakládání s vodami. Zásadním dokumentem je pak zpráva Poslanecké sněmovně o činnosti v 1. čtvrtletí. Ta sama o sobě představuje souhrn podstatného a zajímavého v činnosti ochránkyně. Spoustu dalších informací pak samozřejmě najdete i na webu ochránce.

Zpráva pro poslance za 1. čtvrtletí

V prvním čtvrtletí se na ochránkyni obrátili lidé s 2 110 podněty. Nejvíc se jich týkalo sociálního zabezpečení. Ochránkyně ve zprávě informovala poslance také o některých případech, například o kritice vyhlášky města Karlovy Vary týkající se hazardních her, případu diskriminace v zaměstnání aj. Mimořádná příloha zprávy pak shrnuje desetiletou činnost ochránce jako národního preventivního mechanismu. ....Více >>

Novinky v ochraně před hlukem

Některé novinky, které od 1. 12. 2015 zavedla novela zákona o ochraně veřejného zdraví, mohou v praxi způsobovat problémy a vést k různým výkladům. Mění se totiž povinnosti úřadů i stavebníků, mění se i možnost obrany před obtěžujícím hlukem. Významné změny nastávají například u řešení problému obtěžování hlukem z restaurací, kaváren a dalších zařízení, na který si lidé stěžují nejčastěji  ... Více >>  

Za bezplatnou právní pomoc i ve správních řízeních

Ochránkyně v rámci připomínkového řízení podpořila záměr rozšířit bezplatnou právní pomoc i na správní řízení. Lidem, kteří by si z finančních či jiných důvodů nemohli dovolit obstarat právní pomoc a poradenství, by je bezplatně zajistil stát. Ochránkyně však také upozornila na nedostatky věcného záměru Ministerstva spravedlnosti týkající se vymezení okruhu osob a podmínek poskytování bezplatné právní pomoci. ... Více >>

Nová publikace - Ochrana vod

Každému, kdo řeší nějaké záležitosti podle vodního práva, ať už jde například o budování studní, likvidaci odpadních vod, připojení staveb na vodovodní či kanalizační řad, ochranu před povodněmi apod., pomůže nahlédnout do publikace veřejného ochránce práv Stanoviska 13 - Ochrana vod. Kromě vysvětlení základních pojmů, postupů a kompetencí jednotlivých úřadů ukazuje na konkrétních případech řešení nejrůznějších situací. Je určena jak veřejnosti, tak i úředníkům věnujícím se vodnímu právu. .... Více >> 

Nárok ženy na mateřskou může ovlivnit i datum početí dítěte

O tom, že i datum početí dítěte může mít vliv na nárok na peněžitou pomoc v mateřství, se přesvědčila žena z jižních Čech. S pomocí ochránkyně měl případ šťastný konec a žena mateřskou dostane. V podobné situaci však mohou být i jiné ženy, které změní zaměstnání, zjistí, že jsou těhotné a v zaměstnání skončí. I pro ně může být klíčové zjistit, zda otěhotněly až v době nového zaměstnání, nebo ještě předtím. ....Více >>   

Zbourat stavbu a postavit novou není údržba

V praxi někdy způsobuje problém vymezit, co ještě se dá považovat za údržbu stavby (není k tomu potřeba povolení stavebního úřadu). Pokud ale stavba zanikne, je zbourána, a vlastník postaví na stejném místě novou, třeba úplně stejnou, nedá se to považovat za údržbu. Tento názor zastává i Nejvyšší správní soud. ... Více >> 

Hluk z dopravy zatěžuje statisíce lidí

V poslední době dostáváme víc stížností na hluk z dopravy, na opakovaně vydávané výjimky z dodržování hlukových limitů, nedostatečné plánování dopravní infrastruktury a s tím pak související nekonečná provizoria. Výsledkem je téměř 300 000 obyvatel ČR vystavených celodennímu nadměrnému hluku z dopravy. ... Více >>

Ochrana památek nás zajímá nejen v Mezinárodní den památek

Ochránce se v uplynulých letech zabýval případy mnoha chátrajících památek a často musel konstatovat nedostatečný dohled a činnost úřadů, které se nesnažily chráněné objekty zachránit. Někdy se ale nakonec podaří vyvinout dostatečný tlak na vlastníka památky, aby uchoval její hodnotu a řádně oni pečoval. Známými případy jsou Lázně Kyselka, nádraží v Děčíně, dům U Zlaté koule v Olomouci a mnohé další. ... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.