Elektronický ZPRAVODAJ3/2016

Na konci března předložila ochránkyně Poslanecké sněmovně zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Jde o nejdůležitější dokument, jehož zpracování ochránkyni ukládá zákon. Kromě statistik, informací o případech a trendech, obsahuje zpráva i důležitá legislativní doporučení ke změně zákonů. Při pohledu na uplynulý rok je zajímavé i zjištění, jak se liší jednotlivé kraje, pokud jde o počty a témata stížností. V tomto zpravodaji však najdete také informace o situaci ve věznicích, o napravené chybě při výpočtu důchodu, potížích matričních úřadů aj.

Ze kterých krajů a na co si lidé nejčastěji stěžují

V poměru k počtu obyvatel se v loňském roce obraceli na ombudsmanku nejčastěji lidé z jižní Moravy, Prahy a Karlovarského kraje. Naopak, nejméně vyhledávali pomoc lidé z Vysočiny. Mezi tématy obvykle "vedly" potíže s důchody nebo dávkami, ale z Prahy a Středočeského kraje se víc stížností týkalo průtahů v soudních řízeních a cizineckých záležitostí. ....Více >>   

Výroční zpráva ochránkyně za rok 2015

Ochránkyně informovala Poslaneckou sněmovnu o své činnosti v roce 2015. Ve zprávě předložila poslancům i 6 nových legislativních doporučení týkajících se zákonů, které je podle ochránkyně třeba změnit. V loňském roce jsme vyřídili a ukončili 7 679 podnětů a šetření. Nejvíc se jich týkalo sociálního zabezpečení. V 609 případech jsme zjistili pochybení na straně úřadů. ....Více >>

Vláda by měla zlepšit postavení lidí s asistenčními psy

Opakovaně se setkáváme s podněty od lidí, kteří potřebují pomoc asistenčních psů. Popisují potíže, které mají, když je jim například bráněno vstoupit se psem do některých budov, absolvovat lázeňský pobyt, jezdit městskou dopravou. Ochránkyně se proto obrátila na vládu, aby přijala zákon, který postavení těchto lidí zlepší. .... Více >> 

Kvůli věku dostaly výpověď

Dosáhly důchodového věku, proto jim dal zaměstnavatel v práci výpověď pro nadbytečnost, ale vzápětí vytvořil obdobná místa a vypsal na jejich obsazení výběrové řízení. To vše i přesto, že antidiskriminační zákon zakazuje nerovné zacházení v zaměstnání z důvodu věku. Ochránkyně proto věc posoudila jako diskriminaci a nyní o tom bude rozhodovat soud. ... Více >> 

Potíže matrik při určování data úmrtí

Z dotazů jsme zjistili, že matriční úřady mají někdy problém při určení data úmrtí, pokud daná osoba zemřela mimo zdravotnické zařízení. Podle ochránkyně není vždy nezbytné obracet se na soud - například v případě "čerstvých" úmrtí bez šetření policie, kdy lékař uvede do listu o prohlídce zemřelého konkrétní datum. ... Více >>

Ministerstvo by mělo informovat o riziku neionizujícího záření

V roce 2011 zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny neionizující záření mezi možné karcinogenní faktory. Rada Evropy v této souvislosti doporučila státům EU zpřísnit limity, přijmout opatření k ochraně zdraví obyvatel a seznámit veřejnost s možnými riziky. Nic z toho se v České republice zatím nestalo. Ochránkyně proto vyzvala Ministerstvo zdravotnictví k informování veřejnosti a k vedení odborné diskuze k tomuto tématu. ... Více >> 

Poloviční důchod kvůli přehlédnutí

Podařilo se nám napravit jedno úřední přehlédnutí. Mladý muž byl uznán invalidním, jenže invalidní důchod mu nebyl přiznán ve zvýšené výměře určené pro žadatele do 28 let, ale podle jeho skutečných výdělků, které byly nízké. Důchod tedy dostal fakticky jen poloviční, než jaký měl mít. Zjistili jsme, že úřad přehlédl jeden doklad a po našem šetření vše napravil: přiznal správný důchod a doplatil rozdíl za uplynulé roky. ... Více >>

Věznice jsou opět přeplněné, systém nápravy selhává

Na základě zprávy z návštěv věznic ochránkyně upozornila na přetrvávající nedostatky ve vězeňství, které však úzce souvisí s trestní politikou České republiky. Ve srovnání s jinými evropskými státy máme velmi vysoký počet vězňů. Věznice jsou přeplněné, s odsouzenými tedy nelze individuálně pracovat na nápravě. Výsledkem je vysoká míra recidivy. ... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.