Elektronický ZPRAVODAJ2/2016

V tomto čísle zpravodaje najdete informace o snaze ochránkyně dosáhnout spravedlivého odměňování tak, aby za stejnou práci náležela stejná odměna. Zajímavé je naše zjištění, že soudy mají obvykle stejný právní názor jako ochránce, pokud rozhodují v případech, které ochránce rovněž řešil. Bohužel, musíme zmínit i odstrašující případ z Nového Města na Moravě týkající se skládky železného odpadu. V neposlední řadě máme i upozornění pro majitele aut, aby si dali pozor na správnost údajů o najetých kilometrech, které jim na STK zapíšou do databáze ministerstva – chyby se v ní totiž nedají opravit.

Soudy se s názorem ochránce často ztotožňují

Analyzovali jsme soudní rozhodnutí z let 2012 - 2015 a ukazuje se, že soudy velmi často využívají nestranné závěry a stanoviska veřejného ochránce práv jako jeden z podkladů pro svá rozhodování. Ve většině případů je pak rozhodnutí soudu stejné, jako bylo stanovisko ochránce. .... Více >> 

Selhání stavebního úřadu Nového Města na Moravě

Sběrna povolená v místě, kam takovou stavbu nelze podle územního plánu umístit. Tolerovaná černá stavba - úřad pětiletou nečinností znemožnil její odstranění. Tyto a další chyby vytýká zástupce ombudsmanky stavebnímu úřadu v Novém Městě na Moravě v případu, který se táhne už déle než 10 let a kterým se zabýval už první ombudsman Otakar Motejl. ....Více >>   

Stejnou mzdu pro pracující invalidy

Ochránkyně se obrátila na Ústavní soud s návrhem na zrušení nařízení vlády o minimální mzdě. Podle něj totiž lidé se zdravotním postižením dostávají za stejnou práci nižší minimální mzdu. Zákoník práce přitom říká, že za stejnou práci náleží stejná odměna. Vláda sice slíbila, že minimální mzdu srovná, ale rovnost odměny už platila i dříve. I když tedy vláda slib splní, nic nebrání tomu, aby jiná vláda zase rozdíl zavedla. Pokud však Ústavní soud potvrdí, že takové rozlišování není možné, bude to závazné i do budoucna. ... Více >> 

V databázi ujetých kilometrů nelze opravovat chyby

Ministerstvo dopravy spustilo databázi, která má chránit před podvody s přetočenými tachometry, jenže není tak úplně bezchybná. Zjistili jsme, že pokud pracovník STK při zapisování údaje o najetých kilometrech udělá chybu, už ji v databázi nejde opravit. V našem případě takhle majiteli auta v databázi "připsali" 80 000 najetých km navíc a on musí vysvětlovat, že si tachometr na skutečný stav nestočil. ....Více >>

Odepření prémií kvůli invalidnímu důchodu

Prémie jsou odměnou za dobrou práci a invalidní důchod neslouží k tomu, aby prémie nahradil. Přesto jsme se setkali s případy, kdy zaměstnavatel snížil nebo upřel prémie, protože zaměstnanec pobíral invalidní důchod a podle zaměstnavatele tedy odměnu k platu nepotřeboval. Takové jednání je diskriminační a vyzvali jsme proto inspektoráty práce, aby se rovnému odměňování při svých kontrolách věnovaly. ..... Více >> 

Pořad Ochránce na ČT 2

Vždy v neděli v podvečer vysílá ČT2 premiéru nových dílů pořadu Ochránce o různých problémech, s nimiž se na nás lidé obracejí. Reprízy jsou zařazeny v programu ČT2 ve čtvrtek a v pátek. Vždy trojici různých případů spojuje jedno - když už si lidé nevěděli se svým problémem rady, obrátili se na ombudsmana. Díky tomu se problém vyřešil nebo se alespoň začal řešit .... Více >>

Babička se může opět vídat s vnučkou

Ochránkyně poradila babičce, co má dělat, aby mohla opět vídat svou vnučku. Bývalá snacha totiž kontaktům bránila a ani orgán sociálně-právní ochrany dětí babičce moc nepomohl. Po šetření ochránkyně však úřad začal slíbil jednat v zájmu dítěte a hledat smírné řešení. Výsledkem je dohoda, že vnučka může o prázdninách k babičce..... Více >>

Ochránkyně diskutovala o "lavičkových" vyhláškách

Ochránkyně vysvětlovala úředníkům i lidem v Mostě, že plošný zákaz sezení mimo lavičky omezí každého občana a nevyřeší problémy, na které poukazují. Sezení samo o sobě není nijak škodlivé. Maminka sedící na okraji pískoviště, studenti před školou na zábradlí apod. nedělají nic závadného, co by město muselo vyhláškou zakazovat. K řešení problémů v soužití mohou využívat přestupková řízení apod. Proto se ochránkyně v této věci obrátila na Ústavní soud, aby věc posoudil. ... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.