Elektronický ZPRAVODAJ1/2016

V prvních týdnech letošního roku jsme vyřídili už více než 600 podnětů a upozornili jsme také na některá důležitá témata. Například na to, že se v České republice každý desátý člověk setkal s nějakou formou diskriminace, nejčastěji z důvodu věku v zaměstnání. Zformulovali jsme také doporučení k férovým zápisům do prvních tříd a upozornili na fakt, že se u staveb pro veřejnost někdy zapomíná, že se do nich musí dostat i lidé na vozíčku nebo maminky s kočárkem. Rádi bychom Vás také pozvali ke sledování nových dílů pořadu Ochránce na ČT 2.

Čtvrtletní zpráva pro poslance

V posledním čtvrtletí loňského roku se na ochránkyni obrátilo 1649 lidí o pomoc při řešení jejich potíží. Ochránkyně také informovala o některých konkrétních případech (např. opomenutí širší rodiny při svěření dítěte do péče), o stavu projednávání žaloby ve veřejném zájmu ve věci fotovoltaické elektrárny v Krušných horách a o návrhu na zrušení částí obecně závazných vyhlášek Litvínova a Varnsdorfu, který podala Ústavnímu soudu. ....Více >>   

Stavby občanské vybavenosti musí být bezbariérové

Pokud se nově staví nebo přestavuje objekt, který má sloužit veřejnosti (kulturní, nákupní či sportovní centra, administrativní objekty apod.), musí být bezbariérové. Někteří investoři na to zapomínají a stavební úřady by pak neměly stavbu povolit nebo zkolaudovat. V praxi se tato povinnost mnohdy nerespektuje. .... Více >> 

Nezákonné povinnosti v pracovním řádu

Zaměstnavatel nesmí vnitřním předpisem ukládat zaměstnancům povinnosti nad rámec zákona. V tomto případě zaměstnavatel pod hrozbou výpovědi nařídil zaměstnancům mlčenlivost o věcech, o nichž se v průběhu práce dozví. Takové omezení však musí buď vyplývat ze zákona, nebo musí jít o smluvní závazek mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. ....Více >>

Pravidla a rady pro zápisy do prvních tříd

Ochránkyně formulovala doporučení pro rodiče budoucích prvňáčků i pro ředitele škol, jak by měly vypadat zápisy do prvních tříd, jak mohou školy vybírat, když se jim hlásí víc dětí, než je kapacita. Vysvětluje rodičům právní předpisy, které nejsou nové, ale rodiče o mnohém v nich neví - například to, že pokud se dítě nemůže k zápisu dostavit osobně, neznamená to, že nemůže být zapsáno.... Více >> 

Nejčastější je diskriminace v práci z důvodu věku

Každý desátý člověk v České republice se osobně setkal s diskriminací. Nejčastěji při hledání zaměstnání nebo na pracovišti. Důvodem diskriminace je obvykle věk. Lidé se většinou nebrání, protože nevěří v úspěch, bojí se, že nemají jak protiprávní jednání dokázat. Mnohdy neví, kam se obrátit, jak postupovat ..... Více >> 

Exekutor nemůže zabavit celý výsluhový příspěvek

Ochránkyně se zasadila o to, aby bývalí policisté a vojáci nepřicházeli při exekuci o celý výsluhový příspěvek, jak tomu bylo až do konce loňského srpna. Stávalo se totiž, že když policista přišel o práci, výsluhový příspěvek byl jeho jediným příjmem. Pokud mu ho exekutor zabavil, nezůstalo mu nic. Od 1. září 2015 je možné z výsluhového příspěvku pouze srážet, jako je tomu u mzdy..... Více >>

Česká televize vysílá nové díly pořadu Ochránce

Vždy v neděli v podvečer vysílá ČT2 premiéru nových dílů pořadu Ochránce o různých problémech, s nimiž se na nás lidé obracejí. Reprízy jsou zařazeny v programu ČT2 ve čtvrtek a v pátek. Každý díl je složen ze 3 různých případů a šíře témat je opravdu pestrá - od důchodů, přes obtěžování hlukem potíže s výstavbou, s matričními úřady, dopravní značení, pěstounské dávky, až třeba po zásah policistů .... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.