Elektronický ZPRAVODAJ10/2015

Přinášíme Vám poslední letošní zpravodaj veřejné ochránkyně práv se zajímavými informacemi o její činnosti. Při této příležitosti bychom Vám také chtěli popřát krásné a poklidné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů, málo stresu a usměvavé lidi kolem sebe.

Ombudsman lidem pomáhá už 15 let

Před patnácti lety se ujal funkce veřejného ochránce práv Otakar Motejl a zahájil tím činnost instituce, která do dnešního dne řešila problémy už téměř sto tisíců lidí. Řada šetření navíc vedla k plošné změně praxe a je třeba zmínit i připomínkování vznikajících zákonů, kdy ochránce na základě zkušeností z šetření dokáže předem upozorňovat na slabá míst předpisů ....Více >>   

FVE v Moldavě je opět nepovolenou stavbou

Krajský soud v Ústí nad Labem opět rozhodl v žalobě podané veřejným ochráncem práv k ochraně veřejného zájmu, že rozhodnutí o povolení stavby fotovoltaické elektrárny v obci Moldava v Krušných horách, jsou neplatná. Úřady totiž při jejím povolení porušily a nerespektovaly právní předpisy ČR i mezinárodní závazky ....Více >>

Pošta na naše doporučení změnila doručovací pravidla

Česká pošta změnila doručovací podmínky pro doporučená psaní a balíky. Bude je vydávat i dětem mladším 15 let, pokud se prokážou totožnost (pasem). Pošta je jen zprostředkovatelem mezi dvěma osobami a nemůže sama určovat, které zásilky někomu předá a které ne. Platí to i v případě nezletilých. Český telekomunikační úřad s argumentací ochránkyně souhlasil a přiměl Českou poštu ke změně pravidel .... Více >> 

Ochránkyně usiluje o větší čistotu vody

Ochránkyně se obrátila na vládu s doporučením, aby změnila právní předpis, podle kterého se čistírnám odpadních vod stanovují limity vypouštěných škodlivých látek. Zjistila totiž šetřením, že vodoprávní úřady kvůli tomuto předpisu nemohou provozovatelům stanovit přísnější limity, které by je nutily plně využívat potenciál čistíren. Výsledkem je pokračující znečištění vody v řekách a nádržích .... Více >>

10 let chráníme lidi v zařízeních před špatným zacházením

Už deset let provádí veřejný ochránce práv systematické návštěvy zařízení, jako jsou psychiatrické léčebny, dětské domovy, zařízení pro seniory, LDN, věznice, policejní cely aj. Upozorňuje na případy špatného zacházení, porušování práv lidí v těchto zařízeních, pomáhá formulovat standardy péče apod. Dosud jsme takhle prověřili podmínky ve 365 různých zařízeních ..... Více >> 

Zamítnutí žádosti o dotaci musí být odůvodněné

Zamítnutí žádosti o dotaci je podle ochránkyně rozhodováním, které se řídí správním řádem. Neúspěšný žadatel tak musí dostat odůvodněné rozhodnutí i s poučením, jak se proti tomu může bránit. Ze stížností, které dostáváme, ale vyplývá, že rozhodování o dotacích (podle velkých rozpočtových pravidel) provázejí nejasnosti a žadatelé upozorňují na netransparentnost a právní nejistotu svého postavení. .... Více >> 

Úřady musí nevyzvednuté zásilky doručovat do schránky

Jedním ze zbytečných problémů, na které lidé často upozorňují, jsou obtíže při přebírání doporučených úředních dopisů. Pokud je doručovatelka nezastihne doma, uloží dopis na poště, ale tam si ho kvůli dlouhé pracovní době nemohou vyzvednout. Vyřešit to měla změna správního řádu od roku 2009, která stanovila, že v takovém případě má být nevyzvednutý dopis adresátovi vhozen do schránky. V praxi se to ale stále neděje .... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.