Elektronický ZPRAVODAJ9/2015

V aktuálním zpravodaji veřejné ochránkyně práv Vám přinášíme pestrý průřez tématy, kterým se ochránkyně a její zástupce věnují. Ochránkyně například uspěla v obraně práv obětí trestných činů a také lidí, v jejichž soudních řízeních dochází k průtahům. Pro praxi užitečné jsou závěry z šetření případu sousedského sporu, kdy jednání souseda může být hodnoceno jako přestupek. Zatím naopak bez úspěchu se ochránkyně zastala policisty, kterému nebyla zaplacena protiprávně nařizovaná služba přesčas. Velkým povzbuzením je pak každý případ, kdy se nám podaří napravit třeba chybu v přiznaném důchodu a zajistit zpětné vyplacení rozdílu.

Provádění stavebních úprav od sousedů bez jejich vědomí

Přinejmenším přestupkem proti občanskému soužití může být situace, když někdo přeleze plot k sousedům, bez jejich vědomí si na jejich pozemku postaví lešení. Pro úřady nemusí být snadné takovou věc posoudit, ale nesprávný postup úřadu může případný sousedský spor ještě zhoršit .... Více >> 

Odškodňování za průtahy u soudu se zrychlí

Na základě opakované kritiky veřejného ochránce práv se Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo personálně posílit odbor odškodňování. Lidé, kteří žádají odškodnění za průtahy v soudních řízeních tak mají naději, že bude jejich žádost vyřízena rychleji....Více >>

Policie neproplácela přesčasy

Ochránkyně se zastala policisty, kterému nebyly propláceny nezákonně nařizované přesčasy. Tímto způsobem policie řešila nedostatek pracovníků. Ochránkyně s odvoláním na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu policii vytkla, že přesčasová služba musí mít znak mimořádnosti, nelze ji dopředu zaměstnancům plánovat. V takovém případě musí být zaplacena .... Více >> 

10 let s chybným důchodem - pomohla až ombudsmanka

Ochránkyně pomohla muži, který deset let pobíral nesprávně stanovený invalidní důchod. Typicky se jednalo o problém nedostatečného posouzení zdravotního stavu a nesprávně stanoveného data vzniku invalidity. Po napravení chyby se muž dočkal vyššího důchodu a částečně i zpětného doplatku.... Více >>

Použití omezovacích prostředků ve zdravotnictví má být evidováno

Omezovací prostředky jsou hrozbou pro důstojnost člověka, pokud jsou použity neoprávněně nebo ponižujícím způsobem. Ochránkyně proto doporučuje zavést povinnost jejich použití evidovat a vyhodnocovat. Informovala o tom Poslaneckou sněmovnu ..... Více >> 

Peněžitá pomoc obětem trestných činů nezpomalí

Ochránkyně uspěla s připomínkami k návrhu novely zákona o obětech trestných činů. Ministerstvo spravedlnosti navrhovalo, aby se prodloužila lhůta pro posouzení žádostí obětí nebo pozůstalých po obětech. Podle ochránkyně by to ale popíralo smysl pomoci, která má být rychlá a účinná .... Více >> 

Zlepšení poměrů v Bělé-Jezové

Ochránkyně uvítala informace o zlepšení podmínek v zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové. Situace v zařízení je nyní diametrálně odlišná od stavu v srpnu a na začátku října, kdy ochránkyně zařízení navštívila. Ministerstvo vnitra postupně realizuje doporučení ochránkyně .... Více >>

Hřbitovy se nezřídka stávají místem sporů

Ani místa posledního odpočinku nejsou ušetřena sporů mezilidských i právních. Přemístění urny nebo zrušení hrobu některým z příbuzných bez vědomí ostatních, náhrobek jako součást dědictví, to jsou příklady problémů, s nimiž se ochránkyně setkává nejen před "dušičkami" ... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.