Elektronický ZPRAVODAJ8/2015

Přinášíme Vám aktuální informace o činnosti veřejné ochránkyně práv a jejího zástupce. K největším úspěchům  patří posun v zajištění péče o seniory – na návrh ochránkyně uložila vláda ministryni práce najít systematické řešení hlavně ve vztahu k neregistrovaným zařízením. Po 12 letech se také konečně podařilo dosáhnout toho, aby malé obce nemusely řešit spory o veřejné cesty. Nově budou o cestách rozhodovat obce s rozšířenou působností. V říjnu také ochránkyně upozornila na podmínky v zařízení pro zajištění cizinců. Zástupce ochránkyně zase kritizoval ministerstvo za už třetí velkou novelu stavebního zákona v posledních osmi letech.

Malé obce už nebudou muset řešit spory o cesty

Po 12 letech se podařilo prosadit novelu zákona o pozemních komunikacích. Dnes musí složité spory o cesty rozhodovat i ty nejmenší obce, které nemají žádný odborný aparát, takže to vede k dalším problémům a nekonečným řízením. O změnu usiloval už první ombudsman Otakar Motejl a nyní k ní konečně dojde. Spory o cesty budou nově rozhodovat obce s rozšířenou působností.... Více >> 

Vláda přijala doporučení ochránkyně k zajištění péče o seniory

Na návrh ochránkyně uložila vláda ministryni práce a sociálních věcí podniknout kroky k zajištění dostupnosti sociálních služeb pro seniory a nemocné. Současně bude stát řešit problém neregistrovaných zařízení, aby garantoval, že senioři nebudou vystavováni špatnému zacházení....Více >>

Stavební zákon se bude měnit. Zase!

Zástupce ochránkyně kritizuje ministerstvo za další  novelu stavebního zákona. Ta je tak obsáhlá, že se prakticky rovná novému zákonu, sešlo se k ní 2500 připomínek a přináší změny, o jejichž efektivitě zástupce ombudsmanky pochybuje. Lidé si budou muset svá práva sami hlídat ve větší míře než dosud  ..... Více >> 

Podmínky v zařízení pro zajištění cizinců

Ochránkyně dvakrát osobně navštívila Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové. Děti zde podle jejích zjištění žijí v objektivně horších podmínkách, než mají čeští vězni. Tento závěr odporuje naší představě o České republice jako civilizované zemi.... Více >>

Správné posuzování nároku na pěstounské dávky

Ministerstvo práce a sociálních věcí mění na doporučení ochránkyně metodiku pro posuzování nároku na pěstounské dávky. Úřad práce je bude přiznávat už od data, k němuž soud svěřil dítě pěstounům..... Více >> 

Příbývá lidí, kterým ombudsmanka může pomoci

Ve třetím čtvrtletí rekordně vzrostl poměr stížností ombudsmance v oblastech, kterými se podle zákona může zabývat. Přibývá tak lidí, kterým ombudsmanka může pomoci. Současně se ukazuje, že lidé ve větší míře než dířv ví, čím se ochránkyně může a nemůže zabývat. .... Více >> 

"Přepočítání" a zajištění důchodu - typický případ ochránkyně

Nesprávně vyměřené starobní a invalidní důchody nebo jejich nepřiznání. To jsou jedny z nejčastějších problémů, se kterými ochránkyně lidem pomáhá. Ze strany úřadů se přitom nejedná o úmysl, ale často o chyby pramenící z nedostatku času.... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.