Elektronický ZPRAVODAJ7/2015

Přinášíme vám výběr témat, kterým se ochránkyně a její zástupce v poslední době věnovali. Především společně upozorňují, že stát dlouhodobě nedokáže zajistit, aby soudy rozhodovaly bez průtahů. Zvlášť alarmující je to v případech, kdy se rozhoduje o dětech. Ochránkyně se také zastala obětí trestných činů - pomoci od státu se jim má podle ní dostat co nejrychleji. Pozitivní je pak třeba zjištění, že školky vycházejí vstříc rodičům dětí, které potřebují speciální dietu, a potěšil i výsledek diskuze se zástupci realitních kanceláří o nediskriminujícím hledání spolehlivých nájemníků.

Stát není schopen zajistit právo na spravedlivý proces

I když české soudy patří k nejrychlejším v Evropě, stále dochází k neodůvodněným průtahům v soudních řízeních, ať už kvůli přetíženosti soudů, nečinnosti soudce, průtahů na straně znalců nebo kvůli nadměrné aktivitě účastníků řízení .... Více >>

I realitní kanceláře chtějí férový nájemní trh

Realitní kanceláře i zástupci pronajímatelů dali na setkání s ombudsmankou najevo, že nechtějí nikoho diskriminovat a podporují férový trh nájemního bydlení. Ve společné diskuzi pak hledali odpovědi na otázku, jaká kritéria používat, aby si zajistili spolehlivé nájemníky a při jejich výběru neporušovali zákony....Více >>

Úřady mají povinnost doručovat do datové schránky

Už 6 let mají úřady povinnost doručovat přednostně prostřednictvím datové schránky těm, kdo ji mají. V praxi tomu tak stále není. Příjemci to však také nesmí podceňovat a měli by si být vědomi, že i jiný způsob doručení je platný, tudíž má vliv např. na různé lhůty..... Více >> 

Riziko vydávání nepravdivých výpisů z rejstříku trestů

Trestaná osoba může za určitých okolností obdržet čistý výpis z rejstříku trestů. Na toto nebezpečí upozorňoval zástupce ochránkyně opakovaně Ministerstvo spravedlnosti. Bohužel, bezvýsledně. Ochránkyně se proto rozhodla informovat o této skutečnosti Poslaneckou sněmovnu.... Více >> 

Školky už neodmítají děti se speciálními dietami

Výzkum veřejné ochránkyně práv potvrdil, že se školky stále častěji setkávají s požadavky rodičů na speciální stravování pro děti. Většinou se také snaží vyhovět a buď dietní stravu zajistí, nebo umožní, aby si ji děti nosily z domu.... Více >>

Finanční pomoc obětem trestných činů

Ochránkyně nesouhlasí se záměrem Ministerstva spravedlnosti, které si chce na neurčito prodloužit dosud tříměsíční lhůtu, během níž musí posoudit žádost obětí trestných činů o finanční pomoc. Podle ochránkyně oběti trestných činů nebo pozůstalí po nich trpěli už dost a pomoc, i finanční, musí dostat včas ..... Více >> 

Polystyrénové zateplení není udržovací prací na historické budově

Úřady podcenily jednání investora a zůstaly nečinné, když polystyrénovým zateplením zakryl zdobenou neorenesanční fasádu a vše završil křiklavou barvou. Šlo o necitlivý zásah do vzhledu historické budovy, navíc provedený bez povolení. Úřady se tím po výzvě ombudsmanky začaly zabývat ... Více >> 

Zástupce ochránkyně poradil, jak se bránit proti provozu sběrného dvora

Lidé bydlící v sousedství sběrného dvora v Praze 10 si stěžují na hluk, prach, nedodržování provozního řádu, poškozování vozovky nákladními auty a na celková rizika pro zdraví i životní prostředí. Zástupce ochránkyně jim vysvětlil, na které úřady a instituce se mají obrátit a s čím, aby mohli své zájmy hájit. Stěžovatelé rady ocenili a už se přihlásili jako účastníci do řízení u stavebního úřadu ... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.