Elektronický ZPRAVODAJ6/2015

Léto je v polovině a my Vám přinášíme zajímavé čtení o aktivitách veřejné ochránkyně práv a jejího zástupce. Najdete zde příběhy s dobrým koncem – třeba obnovený invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti pro lidi s pár solárními panely na střeše, napravení chyby ministerstva v případě řidičských zkoušek nebo vstřícnost obce při hledání bezpečného řešení. Zdá se také, že na dobré cestě je financování nucených demolic staveb v havarijním stavu, když vlastník sám nekoná. Naopak, nepodařilo se nám přesvědčit policii, že není možné někoho násilím nutit, aby využil svého práva vyjádřit se. Přejeme Vám příjemné čtení.

Policie nutila občana, aby využil svého práva vyjádřit se

Ochránkyně šetřila stížnost na Policii ČR. Policisté pouty a fyzickým nátlakem nutili muže, aby se vyjádřil k oznámení o přestupku. Nesouhlasil totiž se zaplacením blokové pokuty 100 Kč za to, že přecházel sice na zelenou, ale několik metrů od přechodu. Prokázal se policistům platným občanským průkazem, oznámení přestupku tedy mělo být předáno obecnímu úřadu, ale policisté muže nutili, aby s nimi šel cca 10 minut k jejich vozu, aby se tam k přestupku vyjádřil, což není jeho povinnost .... Více >>

Díky setkání s ochránkyní zase dostává důchod

Návštěvy ochránkyně v regionech přinášejí konkrétní pomoc lidem, které předtím třeba nenapadlo se na ni obrátit. Přesvědčil se o tom muž z Chrudimska, který využil návštěvy ochránkyně v Pardubicích a požádal ji o pomoc s invalidním důchodem. Už rok a půl ho totiž nedostával a nevěděl si rady. Ochránkyně zjistila chybu ČSSZ, upozornila na ni a výplata důchodu byla ihned obnovena (i s doplatkem za předchozí rok a půl)....Více >>

Konečně snad budou peníze na nucené demolice

Po jedenácti letech vyjednávání se zdá, že by mohl vzniknout program na financování nuceného výkonu rozhodnutí stavebních úřadů, vydávaných ve veřejném zájmu. Týkal by se staveb v havarijním stavu (ohrožujících zdraví či životy), kdy úřady nařizují vlastníkovi například provést nezbytné úpravy, nutné zabezpečovací práce na stavbě či neodkladné odstranění stavby. Pokud vlastník odmítá, měla by to zajistit obec, jenže obcím na to zatím chybí peníze .... Více >>

Místo velkých kamenů je lepší umístit kolem cesty bezpečnější prvky

Zástupce ochránkyně šetřil stížnost na silniční správní úřad, který odmítal odstranit nebo nařídit odstranit kameny z pozemku kolem cesty. Ty měly bránit nežádoucímu parkování. Zástupce ochránkyně souhlasil s postupem úřadu, protože se nejedná o překážku na cestě. Doporučil ale obci, která byla vlastníkem pozemku, aby zvážila umístění bezpečnějších prvků. ... Více >> 

Podpora v nezaměstnanosti i pro lidi se solárními panely

Ochránkyni se podařilo prosadit změnu přístupu k lidem, kteří mají několik solárních panelů a kvůli nim jsou považováni za osoby samostatně výdělečně činné. Pokud přijdou o práci, nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti a bere se to tak, že jejich obživou je výroba elektřiny, přestože příjem z ní je jen pár tisíc korun za rok. Od 1. ledna 2016 už lidé s panely s výkonem do 10 kW nebudou bráni jako OSVČ..... Více >> 

Jak na místní poplatky

Místní poplatky nejsou snadné téma a nejeden úřad s nimi má problémy, ať už jde o jejich vyměřování, nebo o vymáhání. Čas od času proto pořádáme kulaté stoly pro úředníky s lidi z univerzit, správních soudů apod., na nichž je možné diskutovat třeba o tom, komu  vyměřovat poplatek za komunální odpad, jakým způsobem mohou obecní úřady poplatky vymáhat apod. ..... Více >> 

V autoškolách zase mohou probíhat testy k řidičským oprávněním

Ministerstvo dopravy trvalo na tom, že testy žadatelů o řidičské oprávnění se mohou konat pouze na obecních úřadech. Mělo se tím zamezit riziku korupčního jednání. Takový požadavek byl ale v rozporu se zákonem, který říká, že zkoušky se konají v autoškole, která zajišťovala výuku a výcvik. Ministerstvo po šetření zástupce ochránkyně protiprávní praxi odstranilo.... Více >> 

Se zaplacením rekvalifikace musí úřad práce souhlasit předem

Úřad práce může zaplatit rekvalifikační kurz uchazeči o zaměstnání, pokud má možnost předem posoudit jeho vhodnost a efektivnost. Pokud si tedy uchazeč sám najde kurz a chce, aby mu ho ÚP uhradil, musí o to předem požádat. Na ochránkyni se obrátila paní s žádostí o radu. Rozhodla se rozšířit si vzdělání, našla si kurz a začala do něj chodit. Pak požádala úřad práce, aby jí kurz uznal jako rekvalifikaci a proplatil ho. Úřad práce žádost zamítl. ... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.