Elektronický ZPRAVODAJ5/2015

Tentokrát se musíme pochlubit (to víte, snažíme se), protože se nám podařilo prosadit velké věci ve prospěch lidí i ke zlepšení fungování státní správy. Především, Ministerstvo dopravy na náš popud začne odškodňovat nečinnost úřadů a Ministerstvo vnitra sjednotilo způsob, jak mají úřady vyřizovat e-maily od občanů (když jsou bez elektronického podpisu). Opět se nám dařilo řešit potíže jednotlivých stěžovatelů a ukázalo se, jak cenné jsou i naše rady a naše informační letáky. Jsou ale i věci, které se zlepšit nedaří – třeba fungování stavebního úřadu v Hostivicích nebo napravit chyby ve zdanění lidí, kteří si opatřili malou fotovoltaickou elektrárnu.

Další lidé se dočkají odškodnění za nečinnost úřadů

Ministerstvo dopravy přijalo doporučení ochránkyně a začne lidi odškodňovat za nečinnost úřadů (hlavně jde o vlekoucí se spory o přístupové cesty). Také MPSV zlepšilo svou praxi - dobrovolně odškodňuje za nepřiměřenou délku řízení a sjednotilo i způsob posuzování žádostí. Nyní začne ochránkyně jednat o odškodňování s dalšími ministerstvy.... Více >>

Jednotné vyřizování e-mailových podání úřady

Na doporučení ochránkyně sjednotilo ministerstvo vnitra pravidla, jak mají úřady vyřizovat e-maily občanů - kdy je třeba vyžadovat elektronický podpis a vyzvat odesílatele k jeho doplnění a u kterých e-mailů občanů elektronický podpis není nutný k tomu, aby úřad odpověděl a záležitost občana vyřídil... Více >> 

Stavební úřad v Hostivicích opět nečinný

Není to poprvé, co tento úřad kritizujeme. Už dříve jsme vytýkali, že úřad nerespektuje lhůty pro vydání rozhodnutí, nevede řádně spisovou službu, nereaguje na stížnosti občanů. Zatím se to nezlepšilo a vytváří se prostor pro nepovolenou stavební činnost (skoro jaksi z "donucení"). V tomto konkrétním případě si úřad nedokázal poradit ani s relativně jednoduchými stavbami... Více >> 

Pomohli jsme zpětně doplatit pěstounské dávky

Rady ochránkyně pomohly babičce, která si vzala vnučku do pěstounské péče a úřad práce jí začal pěstounské dávky (odměna pěstouna a příspěvek na potřeby dítěte) chybně vyplácet až pět měsíců od data, které soud určil jako zahájení pěstounství... Více >>

Lidé si často stěžují na výši důchodů

A mívají pravdu. Mnohdy se ukáže, že nemají započítány všechny doby pojištění, třeba proto, že správě sociálního zabezpečení chybí doklady o zaměstnání. Pokud už zaměstnavatel neexistuje, je možné zaměstnání prokázat i jinými doklady (pracovní smlouva, výplatní pásky apod.), případně svědectvím bývalých spolupracovníků. Podívejte se, jak řešit některé problémy spojené s důchodem ....Více >>

Malé FWE byly nesprávně zdaňovány

Generální finanční ředitelství při aplikování zákona o podporovaných zdrojích energie zvýhodnilo stát a nerespektovalo zásadu právního státu, že v případě nejasností se zákon vykládá ve prospěch adresátů. Někteří výrobci elektřiny z malých fotovoltaických elektráren tak byli nuceni zaplatit dodatkovou daň, přestože je od ní zákon osvobozoval.... Více >>

Vše, co potřebujete vědět o dávkách na bydlení

Aktualizovali jsme informace a rady pro všechny, kdo se potřebují vyznat v dávkách na bydlení. Dozvíte se, jaké jsou, kdo na ně má nárok, jaké příjmy se zohledňují nebo jako úřad práce určí jejich výši. Najdete zde informace, kde o dávky požádat, kdy mohou být vyplaceny a jak postupovat, když nesouhlasíte s rozhodnutím úřadu..... Více >> 

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.