Elektronický ZPRAVODAJ4/2015

Aktuální zpravodaj veřejné ochránkyně práv Vám tentokrát přináší především užitečné informace, které vyplynuly z úspěšných šetření ochránkyně: např. nárok přeshraničních zaměstnankyň na příspěvek v mateřství, vysvětlení, jak je to s rovným odměňováním pracujících důchodců, změny pro majitele pozemků, přes které vede plynovod nebo elektrické vedení a nebo spoustu informací k vyřizování důchodů. Pokud jste navíc ze Středočeského nebo Libereckého kraje a chcete se o práci ochránkyně dozvědět víc, nebo máte problém, se kterým by Vám mohla pomoci, můžete k tomu využít její návštěvy v regionech tento týden.

Ochránkyně pomohla přeshraničním zaměstnankyním

MPSV se ztotožnilo s názorem ochránkyně a změnilo chybnou praxi České správy sociálního zabezpečení týkající se přeshraničních pracovníků. Pokud byla český maminkám pracujícím v rámci přeshraničního zaměstnání přiznána podpora v nezaměstnanosti, stát jim nyní nebude odmítat odmítat peněžitou pomoc v mateřství.... Více >>

Rovnost v odměňování

Není možné, aby zaměstnavatel za stejnou práci snížil odměnu některým zaměstnancům jen z proto, že mají i jiný příjem. Pokud by byl důvodem pro snížení souběžný příjem z důchodu a zaměstnavatel by své rozhodnutí nedokázal legitimně odůvodnit (např. neuspokojivými pracovními výsledky), jednalo by se o nepřímou diskriminaci na základě věku. Ochránkyně na to upozorňuje ve zprávě pro Poslaneckou sněmovnu.... Více >> 

Daří se řešit i systémové problémy

Poslanecké sněmovně ochránkyně ve své zprávě za rok 2014 adresovala jen pět legislativních doporučení. Většinu systémových problémů, na které narazí během šetření, se jí totiž daří odstraňovat průběžně díky intenzivním jednáním s ministerstvy či prostřednictvím připomínek k chystaným zákonům.... Více >>

Ochránkyně míří za občany Středočeského a Libereckého kraje

Zájem o problémy lidí přivede ochránkyni 20. května do Středočeského a 21. května do Libereckého kraje. Kdokoli má zájem, může návštěvy využít k získání informací, jak řešit některé životní situace, dozvědět se o svých právech i v čem může ombudsman pomoci, nebo může rovnou podat podnět k šetření (stížnost na úřady či na diskriminaci)... Více Středočeský kr.> Liberecký kr.> 

Věcné břemeno u plynovodu nebo elektrického vedení

Podle dřívější právní úpravy museli vlastníci pozemků strpět umístění a provozování elektrického vedení nebo plynovodu. To sice stále platí, ale jen pokud vedení existuje. V okamžiku jeho odstranění zanikne i povinnost vlastníka pozemku. Platí to i v případě, kdy je původní vedení nahrazováno novým. I když je ve stejné trase, musí se provozovatel s vlastníkem pozemku dohodnout.... Více >>

Zpráva poslancům: přibývá podnětů i případů hodných pozornosti

Víc lidí hledá u ochránkyně pomoc a stoupá i počet úspěšných šetření. Ve své pravidelné zprávě pro Poslaneckou sněmovnu ale ochránkyně upozorňuje i na případy, jejichž šetření ukončila, přesto si obecně zaslouží větší pozornost. Například odškodňování za průtahy úřadu nebo ochrana spotřebitele .... Více >>

Vybrané problémy stavebního zákona

Na konci dubna jsme pořádali kulatý stůl se zástupci krajských úřadů, ministerstva pro místní rozvoj, magistrátů Prahy a Brna a České společnosti pro stavební právo. Společně se diskutovalo o problému ukládání povinností u staveb neznámých vlastníků, o řešení námitek podjatosti celého úřadu apod....Více >>

V důchodových věcech mnohdy stačí poradit

Není neobvyklé, že často stačí rada, návod jak postupovat, a lidé si sami svůj problém vyřeší, sami dosáhnou svých nároků. Příkladem může být paní z Prahy, která s radami od ombudsmanky dosáhla vrácení invalidního důchodu... Více >> Pomůckou a rádcem v důchodových věcech může být i náš nový informační leták s nejčastějšími dotazy a problémy ... Leták Důchody ››

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.