Elektronický ZPRAVODAJ2/2015

Důležitým bodem uplynulých týdnů bylo projednání zpráv o činnosti veřejné ochránkyně práv výbory Poslanecké sněmovny. Ochránkyně poslance upozornila na řadu případů, kdy selhávají kontrolní orgány a lidé se dostávají do složitých situací. Přestože prevence špatného zacházení a ochrana práv lidí závislých na poskytované péči nebo omezených na svobodě stále patří k zásadním tématům ochránkyně, těžiště každodenní práce spočívá v řešení jednotlivých stížností, v hledání pomoci lidem ve těžkých životních situacích. Zvyšování právního povědomí lidí přitom napomáhají i ochránkyně s občany. To nejbližší se uskuteční ve Zlínském kraji.

Ochránkyně a její zástupce jednali s poslanci

Petiční výbor a podvýbor ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny projednaly zprávy o činnosti veřejné ochránkyně práv, v nichž ochránkyně upozorňuje na nedostatečnou činnost některých kontrolních orgánů. Zástupce ochránkyně také jednal s Radou vlády pro seniory a stárnutí populace... Více >> 

Návštěva ochránkyně ve Zlínském kraji

Na středu 1. dubna plánuje ochránkyně návštěvu Zlínského kraje spojenou s řadou setkání s občany, jednání se zástupci kraje a obcí, osvětově vzdělávací program pro studenty aj. Na Krajském úřadu bude během dne fungovat dočasný informační stánek, v němž budou právníci Kanceláře veřejného ochránce práv poskytovat jednoduché rady a přijímat podněty k šetření.  .... Více >>

Co dělat, když příbuzný zruší hrob

Účinnou pojistkou proti sporům o nájem hrobového místa je uvést do smlouvy na straně nájemce více osob. Zvlášť u rozvětvených rodin se pak nestane, že nájemce zruší hrob, aniž by o tom ostatní příbuzní věděli... Více >>

Velvyslanci se zajímají o práci ochránkyně

V průběhu několika dnů navštívili ochránkyni velvyslanci USA a Norska. Oba se zajímali obecně o činnost a působnost veřejného ochránce práv, ale také o řadu lidskoprávních témat, zejména postavení menšin, inkluzivní vzdělávání, rostoucí islamofobii a práva dětí..... Více zde a zde

Závažné problémy v zařízení pro seniory Letiny

V registrovaném zařízení sociálních služeb Letiny na Plzeňsku byly opakovaně v ročním odstupu provedeny dvě návštěvy a obě potvrdily špatné zacházení s klienty, naprosto tristní nedostatek a neodbornost personálu, porušování zákonných povinností... Více >>

Lepší hygienické podmínky ve věznicích

Ochránkyni se podařilo prosadit do českého právního řádu pravidlo, že odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody mají právo se koupat (tj. osprchovat se v teplé vodě) minimálně dvakrát týdně, jak to stanoví evropské standardy  ... Více >> 

Připravuje se zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami

Ochránkyně uplatnila připomínky k připravovanému zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Vycházela přitom hlavně z poznatků z návštěv záchytných stanic a upozornila na problém používání omezovacích prostředků, stanovení výše platby aj. ... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.