Elektronický ZPRAVODAJ1/2015

Tématem číslo jedna v prvních týdnech tohoto roku bylo z pohledu ochránkyně špatné zacházení se seniory v neregistrovaných zařízeních sociálních služeb. Aktuální číslo tohoto zpravodaje se však věnuje i dalším tématům – trvajícím problémům v oblasti ochrany spotřebitele, přetlaku dětí u zápisů do prvních tříd, ceněnému plánu města vyřešit potíže občanů velkou investicí, ale také třeba případům diskriminace Romů ze strany realitních kanceláří. Doufáme, že vás čtení zaujme.

Zpráva pro Poslaneckou sněmovnu

Průtahy úřadů, které vedly k zániku odpovědnosti za přestupek, formalistní nepřiznání doplatku na bydlení, odvolání z vedoucí funkce z důvodu mateřství. O těchto a dalších případech informovala ochránkyně poslance v rámci své pravidelné čtvrtletní zprávy o činnosti... Více >>

Další čtyři "odhalená" neregistrovaná zařízení pro seniory

Zjištění ochránkyně jsou varováním pro všechny, kdo hledají pro své blízké sociální službu. Špatné zacházení se seniory, omezování svobody, rizikové nakládání s léky apod., navíc i obcházení zákona o sociálních službách, protože se zařízení navenek tváří jen jako penzion či ubytovna... Více >> Souhrnná zpráva z neregistrovaných zařízení je zde.

V Žatci chystají novou dešťovou kanalizaci

Díky šetření zástupce ombudsmanky a spolupráci s představiteli Městského úřadu Žatec mají obyvatelé podmáčené lokality vyhlídku na vybudování nové dešťové kanalizace. Po výtkách na nečinnost se město rozhodlo řešit problém občanů přímočaře namísto nejistých správních řízení ... Více >>

Spotřebitelských sporů neubývá, chybí právní povědomí

Ochránkyně loni obdržela více než sto stížností lidí, kteří se jako spotřebitelé cítili být poškozeni nebo podvedeni. Zástupce ochránkyně Stanislav Křeček je přesvědčen, že opakující se problémy jsou jednak důsledkem trvajícího nízkého právního povědomí veřejnosti, ale i nových prodejních strategií některých podnikatelů. . ... Více >>

Realitní kanceláře odmítaly Romy - jde o diskriminaci

Ochránkyně upozornila na případy, kdy realitní makléři s odvoláním na přání vlastníka odmítli zprostředkovat nájemní bydlení Romům. Kdo veřejně nabízí pronájem nemovitosti, nesmí z ní vyloučit příslušníky určitého etnika, jinak se dopouští diskriminace. I svobodná volba nájemníka má své meze ... Více >> 

U zápisu prvňáků musí ředitelé zajistit rovnost dětí

Ředitelé škol jsou ve složité situaci, když počet přihlášených "spádových" dětí překračuje kapacitu školy, a některé děti proto musí odmítnout, aniž by porušili zákon. Pomáhat by jim měla samospráva tím, že pružně reaguje na populační vývoj např. rozšířením kapacity škol, reorganizací školských obvodů apod..... Více >>

I o prázdninách se musí dětský domov o klienty postarat

Mladí lidé mohou v dětském domově zůstávat i po dosažení zletilosti na základě smlouvy se zařízením, tj. dobrovolně. Zařízení se pak o ně musí postarat (ubytování, stravování), bez ohledu na to, že jsou třeba prázdniny a ostatní děti pobývají mimo domov. Zařízení nelze zavřít, aniž by se postaralo o "dobrovolné" klienty .  .... Více >>

Ochránkyně navrhla vypustit sporné ustanovení školského zákona

Ochránkyně navrhla poslancům, aby z projednávané novely školského zákona vypustili problematické ustanovení týkající se posuzování mentálního postižení v souvislosti se speciálními vzdělávacími potřebami dětí.  Nijak se tím neohrozí vydání ústavně konformního prováděcího právního předpisu a neomezí se možnosti přeřadit dítě s postižením do speciální školy či do redukovaného vzdělávacího programu..... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.