Elektronický ZPRAVODAJ2/2014

Vážení čtenáři, tentokrát se ve zpravodaji dočtete zejména o problematice dávek na bydlení, např. o tom, že je možné přiznat je i lidem v nezkolaudovaném bytě, o některých změnách od 1. ledna 2015, ale také o pomoci seniorce, jejíž žádost o doplatek na bydlení posuzoval úřad práce formalisticky. V posledních dnech musela ochránkyně upozornit na odmítavý postoj MPSV v případu vyřazení z evidence úřadu práce. Stále sledujeme téma záchytných stanic – obzvlášť teď, když hrozí riziko podchlazení. 

Protože jde o letošní poslední zpravodaj, přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný nový rok.

Posuzování smlouvy o užívání bytu pro účely dávky

Podařilo se nám dosáhnout přiznání a zpětné vyplacená doplatku na bydlení u stěžovatelky, která k žádosti předložila úřadu práce nájemní smlouvu, ovšem chybně označenou jako "podnájemní". Úřad práce se chybně nezabýval obsahem smlouvy, ale jen označením. Svou chybu po šetření napravil... Více >>

Změny v dávkách pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na bydlení

Od 1. ledna se mění některé podmínky pro přiznání dávek a určování jejich výše. Na změnách se podílela i ochránkyně a zde jsou nejdůležitější z nich... Více >>

Vláda schválila rozšíření pravomocí ochránce

Pokud návrh schválí i Parlament a prezident, mohl by mít ochránce do budoucna právo obracet se na Ústavní soud ve věcech zrušení zákonů či jejich částí a také by mohl podávat veřejnou žalobu proti diskriminaci ... Více >>

Ministerstvo nezohlednilo poruchu paměti uchazeče o zaměstnání

Ministerstvo práce a sociálních věcí odmítlo zrušit rozhodnutí Úřadu práce ČR, kterým byl z evidence vyřazen uchazeč o zaměstnání za to, že se nedostavil na schůzku, protože zapomněl. Ministerstvo přitom nezohlednilo fakt, že uchazeč podle odborného posudku dlouhodobě trpí poruchou paměti. ... Více >>

Dávky na bydlení v nezkolaudovaném bytě

Pokud je prostor vhodný k trvalému bydlení, je možné jeho obyvatelům přiznat příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení, i když prostor není zkolaudovaný jako byt. Stanovisko ochránce potvrdil i soud.... Více >> 

Riziko podchlazení může být kritériem přijetí na záchytku

Při zkoumání, zda byly naplněny zákonné podmínky pro umístění osoby na stanici, je nutné zvažovat všechny okolnosti přijetí, včetně rizika plynoucího z nízkých venkovních teplot..... Více >>

Ochránkyně podporuje osvětu a dobrovolné testování na HIV

Proti šíření AIDS pomůže podle ochránkyně především osvěta. Počet nakažených se v ČR zvyšuje, ale výdaje na osvětu klesají. Přitom právě osvěta a prevence může vést ke zlepšení situace.... Více >>

Vzdělávací akce v lednu

Na leden chystáme několik vzdělávacích akcí pro úředníky. V Plzni seminář k odstraňování černých staveb, v Praze k veřejným cestám a k právu na informace versus ochraně osobních údajů .... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.