Elektronický ZPRAVODAJ1/2014

Vážení čtenáři, tímto novým Zpravodajem bychom Vás chtěli pravidelně informovat o činnosti veřejné ochránkyně práv a jejího zástupce, přinášet Vám souhrn zajímavých případů, právních stanovisek a doporučení. Dotkneme se všech oblastí, jimiž se veřejný ochránce práv podle zákona zabývá, tj. šetřením stížností na činnost státní správy, preventivním dohledem nad zařízeními, v nichž se mohou nacházet osoby omezené na svobodě a ochranou před diskriminací. Doufáme, že vás čtení zaujme.

Zpráva ochránkyně pro Poslaneckou sněmovnu

Více stížností než v loňském roce, případ zanedbaného poradenství k sociálním dávkám, nesprávně posouzeného záměru velkokapacitního parkoviště, posuzování právního důvodu k užívání prostor pro sídlo firmy, sexuální obtěžování na pracovišti aj. v pravidelné zprávě o činnosti pro poslance... Více >>

Úspěšná žaloba proti stavbě fotovoltaické elektrárny

Krajský soud v Ústí nad Labem vyhověl žalobě veřejného ochránce práv a zrušil rozhodnutí Městského úřadu v Duchcově. Ten nezákonně povolil stavbu fotovoltaické elektrárny v obci Moldava, v CHKO a oblasti Natura 2000. Jde o první žalobu k ochraně veřejného zájmu, kterou ochránce podal... Více >>

Pojišťovny musí samy šetřit škodní události

Pokud pojišťovna pouze čeká, jak dopadne přestupkové řízení nebo řízení o trestném činu, a sama neprovádí šetření, aby zjistila, kdo způsobil škodu, je to v rozporu se zákonem. Přestupková řízení jsou totiž někdy záměrně protahována, až musí být zastavena. ČNB slíbila důsledněji na pojišťovny dohlížet... Více >>

Navrhovaná změna u doplatku na bydlení povede k bezdomovectví

Ochránkyně oceňuje snahu bránit zneužívání dávek některými provozovateli ubytoven. Zavedení podmínky souhlasu obce s vyplacením dávky ale považuje za nevhodné. Problém bydlení sociálně slabých to nevyřeší a v obcích přibude bezdomovců. ... Více >>

Diskriminující zákaz muslimského šátku ve škole

Zakázat či omezit projevy náboženského vyznání lze pouze zákonem. Česká republika takový nemá, proto platí Listina základních práv a svobod, antidiskriminační zákon a školský zákon, které zaručují svobodu vyznání a zakazují diskriminaci v přístupu ke vzdělání a ve vzdělávání. Zdánlivě neutrální školní řád v tomto případě vedl k nepřímé diskriminaci... Více >> Celá zpráva o šetření je zde.

Ohrožení veřejného zájmu musí stavební úřad prověřit

Pokud si nájemce stěžuje na špatný stav domu/bytu, v jehož důsledku může být ohrožen veřejný zájem (zdraví či bezpečnost osob), musí to stavební úřad prověřit. Vůči vlastníkovi pak musí přijmout opatření podle stavebního zákona, kterými ho přiměje plnit povinnost řádně udržovat stavbu.... Více >>

Neregistrovaná zařízení sociálních služeb

Ochránkyně opakovaně varovala před zařízeními, která poskytují sociální služby bez oprávnění. Nejsou vázány dodržováním standardů kvality péče, nemají dostatek odborného personálu, klienti jsou zde často vystavování špatnému zacházení a může být ohroženo jejich zdraví. Na zvláštní webové stránce ochránkyně jsou k dispozici její zjištění a doporučení.... Více >>

Propadnutí kreditu a ztráta mobilního čísla

Ve smluvních podmínkách mobilních operátorů musí být jasně a srozumitelně uvedeno, že pokud zákazník nevyužije zaplacený kredit a ve stanovené lhůtě si nedobije nový, dojde k deaktivaci čísla a nevratnému propadnutí zbytku kreditu.... Více >>

V případě, že nemáte zájem nadále odebírat náš newsletter, odhlaste se zde.