Veřejný ochránce práv - Lévy
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888


Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Francie ztratila velkého přítele

ZA OTAKAREM MOTEJLEM

Zpráva o úmrtí Otakara Motejla mě hluboce zasáhla. Tento pocit se mnou sdílí mnoho Francouzů. Myslím na všechny své krajany, ministry, velvyslance, osobnosti, které se s ním setkaly v oblasti kultury a justice, ale i na mnoho dalších, kteří s ním spolupracovali a udržovali přátelské vztahy. Všichni oceňovali jeho hlubokou lidskost, energii vynaloženou v oblasti lidských práv a jeho skromnost.

Francie ztrácí velkého přítele. Svým přesvědčením a dynamismem Otakar Motejl pomáhal rozvíjet dávné a hluboké vztahy, jež spojují obě naše země. Od roku 2002 byl předsedou brněnské Alliance francaise. Jeho politické charisma a morální autorita byly pro ni velkým přínosem. Byl jsem překvapen tím, jak se v ní silně angažoval. Dlouze jsme spolu o ní hovořili ještě před několika týdny v Brně. Jsem mu vděčný za energii a čas, které Allianci věnoval. Byl vždy ochoten zúčastnit se její činnosti, a to i přes četné povinnosti spojené s funkcí ombudsmana.

Otakar Motejl využil svého právnického talentu i v oblasti spolupráce mezi Českou republikou a Francií. Se senátorem Robertem Badinterem, bývalým předsedou Ústavní rady a bývalým ministrem spravedlnosti, se kterým si byl blízký, společně předsedali Asociaci Masaryk, jež od roku 1990 sdružuje české, francouzské a slovenské profesory právnických fakult, advokáty a soudce. Tato instituce přispěla k plodné výměně zkušeností mezi právníky obou zemí.

Silné vazby, jež spojovaly Otakara Motejla s Francií, byly podnětem k tomu, že mu v roce 2000 prezident Francouzské republiky udělil jedno z nejvyšších francouzských ocenění, a to hodnost komandéra Řádu čestné legie.

Jsem hluboce dojat jeho skonem. I za své krajany si dovoluji vyjádřit hlubokou soustrast rodině a ujistit ji, že Francie je vděčná Otakaru Motejlovi za vše, co učinil pro prohloubení vztahů mezi Francií a Českou republikou.

Pierre Lévy, velvyslanec Francie v ČR, Lidové noviny 17. 5. 2010

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv