Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Veřejný ochránce práv > Historie > JUDr. Motejl – první český veřejný ochránce práv

JUDr. Otakar Motejl – první český veřejný ochránce práv

 

* 10. 9. 1932 v Praze       † 9. 5. 2010 v Brně

První funkční období: 18. prosince 2000 - 18. prosince 2006
Druhé funkční období: 19. prosince 2006 – 9. května 2010

Po ukončení studia práv na Univerzitě Karlově v Praze (1955) vykonával advokátní praxi v Banské Bystrici, od roku 1958 byl advokátem v Kladně, později v Praze. V letech 1966-1968 současně pracoval jako vědecký pracovník Právnického ústavu ministerstva spravedlnosti. Od září 1968 byl zvolen soudcem Nejvyššího soudu v Praze. V dubnu 1970 z Nejvyššího soudu odešel a následně až do ledna 1990 znovu vykonával advokátní praxi. Mimo jiné obhajoval v politických trestních procesech řadu disidentů, stoupence neoficiální kultury a aktivisty nezávislých hnutí.

V prosinci 1989 byl zvolen členem komise Federálního shromáždění pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu. Od 23.1.1990 do 31.12.1992 byl předsedou Nejvyššího soudu ČSFR, od 25.2.1993 do 8.8.1998 předsedou Nejvyššího soudu České republiky. Od srpna 1998 do 16. října 2000 byl ministrem spravedlnosti vlády České republiky.

Od roku 1992 byl předsedou Jednoty československých, resp. Jednoty českých právníků.

Nikdy nebyl členem jakékoli politické strany.

Zemřel 9. května 2010 v Brně.

Vyznamenání:

  Mezinárodní cena za obranu lidských práv (International Human Rights Award), udělená v roce 1991 světovou právnickou organizací American Bar Association.

  Stříbrná a Zlatá medaile Antonína Randy, udělené v roce 1995 a v roce 2008 Jednotou českých právníků.

  Řád Čestné legie, komandérem jmenován prezidentem Francouzské republiky v roce 2000.

  Titul>, udělený v roce 2006 Českou advokátní komorou a EPRAVO.CZ, a.s.

  Zlatý kříž Polské republiky, udělen v roce 2009 prezidentem Polské republiky za přínos v ochraně lidských práv a občanských práv a svobod.

  Čestný doktorát Univerzity Palackého v Olomouci, udělen v roce 2009 za významný přínos právní vědě i praxi a za celoživotní snahu o zachovávání principů práva, spravedlnosti a demokracie.

  Českou advokátní komorou a společností EPRAVO.CZ uveden v roce 2009 do Právnické síně slávy za celoživotní dílo a výjimečný přínos českému právu.

Aktivity:

  Člen Legislativní rady vlády ČR (od roku 2000)

  Člen Správní rady Masarykovy univerzity Brno

  Člen Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

  Člen Vědecké rady Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

  Člen Vědecké rady Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci

  Člen řídícího výboru České národní skupiny Mezinárodní společnosti pro trestní právo (Czech National Group of A.I.D.P)

  Předseda Jednoty českých právníků

  Předseda Alliance Francaise  v  Brně

  Předseda Arbitrážní komise České basketbalové federace
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv