Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Veřejný ochránce práv > Historie > Jitka Seitlová

RNDr. Jitka Seitlová – zástupkyně veřejného ochránce práv

Funkční období: 14. února 2007 – 4. dubna 2013

RNDr. Jitka Seitlová se narodila dne 17. dubna 1954 v Přerově, je vdaná. V letech 1995 – 2002 byla členkou politické strany Občanská demokratická aliance, od roku 2002 je nestraníkem.

Po absolvování Přírodovědecké fakulty University Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita) zde působila jako asistentka. V letech 1980 -1991 pracovala v n. p. Geotest Brno v oblasti ochrany životního prostředí, průzkumu, sanace a územního plánování. Od roku 1991 působila jako specialista na úseku státní správy Ministerstva životního prostředí a současně vedla na Palackého universitě v Olomouci semináře legislativy životního prostředí. V roce 1994 se stala oblastním managerem firmy A.S.A. (Abfall service Austria) a od roku 1995 vedla referát životního prostředí na Okresním úřadě v Přerově.

V roce 1996 byla zvolena senátorkou za společnou kandidátku ODA a KDU-ČSL za volební obvod č. 63 (Přerov). Mandát senátorky obhájila ve volbách v roce 2002, kdy byla nominována politickým hnutím Nezávislí. V roce 2000 byla zvolena do zastupitelstva Olomouckého kraje, kde do roku 2004 působila současně i jako předsedkyně komise pro životní prostředí.

Jako senátorka se věnovala především oblasti životního prostředí, veřejné a státní správy, legislativě občanství, volebnímu právu a ochraně ústavních práv. Byla zpravodajkou k více než čtyřiceti zákonům, iniciovala nebo se podílela na podání 12 návrhů zákonů a 14 ústavních stížností zaměřených především na ochranu lidských práv. Na její návrh byl např. do právního systému o jednání Parlamentu ČR zaveden institut veřejného slyšení a v trestním právu nástroje ochrany před domácím násilím.

Zastávala funkce:

 • 1997-2000 předsedkyně senátního klubu
 • 1996-2007 místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.
 • členka Mandátního a imunitního výboru Senátu
 • 2001-2002 předsedkyně Volební komise Senátu.
 • 2001-2007 zástupce Parlamentu ČR v Radě Správy úložišť radioaktivních odpadů
 • 1997-2001 zástupce zemí „skupiny 12+“ ve Výboru pro trvale udržitelný rozvoj Meziparlamentní unie při OSN
 • 2001-2007 člen delegace Parlamentu ČR ve shromáždění ZEU (západoevropská iniciativa)
 • od roku 2001 kontaktní člen Parlamentu ČR v Meziparlamentní unii při OSN pro otázky postavení žen ve společnosti.
 • 2002-2004 předsedkyně Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
 • 2002-2004 členka Dočasné komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených nebo vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem.
 • 2007-2010 členka správní rady European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)/ Agentura Evropské unie pro základní práva

Po zvolení zástupkyní veřejného ochránce práv se vzdala mandátu senátorky.

Další aktivity:

Členka výkonného výboru občanského sdružení Friends of the National Museum of Women in the Arts, Czech Republic

Členka Čestné rady ČSOP

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv