Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Veřejný ochránce práv > Historie > Anna Šabatová

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

31. 1. 2001 – 13. 2. 2007 zástupkyně veřejného ochránce práv

18. 2. 2014 – 18. 2. 2020 veřejná ochránkyně práv

Anna Šabatová, nar. 23.6.1951 v Brně, vdaná, 3 děti. Od roku 1969 studovala filozofii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Ve třetím ročníku byla zatčena, uvězněna a odsouzena na tři roky pro podvracení republiky za organizování letákové akce k volbám a za podíl na šíření samizdatu. V prosinci 1973 byla podmíněně propuštěna. Po návratu z vězení krátce pracovala jako úřednice. Působila v nezávislém hnutí, účastnila se založení Charty 77, jejíž mluvčí byla v roce 1986.

Od září 1990 do konce roku 1991 působila jako poradkyně ministra práce a sociálních věcí pro styk s nevládními organizacemi. V roce 1988 se stala posluchačkou studia bohemistiky na "podzemní univerzitě", která se po Listopadu transformovala v řádné dálkové studium Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Magisterské studium českého jazyka a literatury dokončila v roce 1996.

V roce 1996 absolvovala magisterské studium bohemistiky na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. V roce 2008 pak doktorandský program teorie práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je autorkou odborné monografie Ombudsman a lidská práva (2008). Působila jako redaktorka v nakladatelství Doplněk a rovněž v redakci odborného časopisu Fórum sociální práce.

V 90. letech pracovala pro Městské centrum sociálních služeb Magistrátu hlavního města Prahy, kde své působení končila jako zástupkyně ředitele. Byla rovněž poradkyní dvou českých ministrů práce a sociálních věcí pro sociální služby. V letech 2001 – 2007 zastávala funkci zástupkyně veřejného ochránce práv. V letech 2008 – 2014 působila na katedře sociální práce Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, kde vyučovala lidská práva v kontextu sociální práce. Souběžně byla předsedkyní Českého helsinského výboru. Působila rovněž v poradních orgánech české Vězeňské služby a českého Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí. 

V letech 2008 – 2011 zastupovala Českou republiku jako členka Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT), který je orgánem Rady Evropy.

Je držitelkou Ceny OSN za obranu lidských práv, české prezidentské Medaile za zásluhy, Ceny Alice Garrigue Masarykové (od velvyslance USA v České republice) a Řádu za zásluhy o Polskou republiku. 

Nikdy nebyla členkou politické strany. Je vdaná, jejím manželem je novinář Petr Uhl. Má tři děti – Pavla Uhla, Sašu Uhlovou a Michala Uhla, a také sedm vnoučat. Hovoří francouzsky, německy a rusky.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv