Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Právní předpisy

Právní předpisy

Právní předpisy

Základní právní rámec ochrany před diskriminací poskytuje v České republice na nejvyšší úrovni Listina základních práv a svobod, spolu s mezinárodními úmluvami týkajícími se lidských práv a právními předpisy Evropské unie.

Východiska uvedená v těchto dokumentech pak konkretizují zákony. V prvé řadě antidiskriminační zákon, který je obecným právním předpisem upravujícím rovné zacházení a právní prostředky ochrany před diskriminací.

Další zákony dopadají na specifické vztahy a ve vztahu k antidiskriminačnímu zákonu představují speciální právní předpisy. Jiné upravují právo na rovné zacházení pouze rámcově, či ve věcech rovného zacházení a zákazu diskriminace na antidiskriminační zákon odkazují.

Pokud již k zakázanému jednání došlo, předpisy různých právních odvětví upravují možnosti obrany a pravidla pro vymáhání práva na rovné zacházení soukromoprávní, správněprávní nebo trestněprávní cestou.

Podrobný přehled spolu se zněním jednotlivých dokumentů naleznete níže:

Česká republika

Evropská unie

Mezinárodní smlouvy

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv