Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Pomoc obětem diskriminace > Chcete si stěžovat na diskriminaci?

Pomoc obětem diskriminace

Chcete si stěžovat na diskriminaci?

Pokud se domníváte, že jste se setkali s diskriminací a nebylo s Vámi rovně zacházeno, můžete se obrátit na ochránce se stížností. 

Ve stížnosti je třeba:
  • Popsat situaci, v níž k diskriminaci mělo dojít (např. v zaměstnání, ve škole, na úřadě, u lékaře, v obchodě apod.). 
  • Uvést, z jakého důvodu jste byl/byla diskriminován/diskriminována (např. z důvodu věku, pohlaví, etnického původu apod.). 
  • Uvést, kdo se diskriminačního jednání dopustil.
  • Popsat, jestli jste se nějak bránil/bránila (např. nahlášením události na úřadě, policii, podáním žaloby k soudu apod.)
  • Vhodné je také přiložit důkazy popisované situace, pokud takové existují (různé listiny, audio či videonahrávky, svědectví dalších osob apod.)
Stížnost je možné podat: 

Písemně – nejlépe na  formuláři (41 kB, MS Word dokument) podnětu odeslaném jako běžná poštovní zásilka na adresu Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno. Můžete volit i formu vlastního dopisu, v němž uvedete potřebné informace.

Elektronickou poštou – e-mailem zaslaným na adresu podatelna@ochrance.cz

Prostřednictvím datové schránky – nejlépe odesláním vyplněného formuláře podnětu nebo vlastním dopisem obsahujícím důležité informace o problému a označení úřadu, vůči němuž stížnost směřuje.

Osobně doručit – do podatelny Kanceláře veřejného ochránce práv (Údolní 39, Brno), každý pracovní den v době 8:00 – 16:00 hod.

Osobně podat stížnost do protokolu – – v pracovní dny v době 8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:00 se můžete dostavit na osobní Příjem podnětů v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, kde s Vámi stížnost projedná a sepíše právník Kanceláře. Ten vám také vysvětlí případné nejasnosti a nastíní další možný postup.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv