Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Pomoc obětem diskriminace > Bezplatná právní pomoc obětem diskriminace

Pomoc obětem diskriminace

Možnosti bezplatné právní pomoci obětem diskriminace

Úkolem veřejného ochránce práv je přispívat k prosazování práva na rovné zacházení a za tímto účelem poskytovat obětem diskriminace metodickou pomoc při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace.

Ne všichni stěžovatelé ale mají dostatek finančních prostředků na to, aby mohli své nároky skutečně uplatnit u soudu, popřípadě aby mohli iniciovat řízení před správním orgánem nebo orgánem veřejné správy.

Veřejný ochránce práv proto navázal spolupráci s občanským sdružením Pro bono aliance, které vybraným obětem diskriminace zprostředkovává bezplatnou právní pomoc. Tato právní pomoc spočívá zejména v podávání žalob a správních podání ve prospěch stěžovatelů, kteří se na ochránce obrátí s námitkou diskriminace a ochránce shledá, že v jejich případě k diskriminaci došlo.

Poskytnutí bezplatné právní pomoci se může týkat pouze stěžovatelů,

a) u kterých ochránce shledá, že se jedná o oběť diskriminace,

b) jež ochránci sdělí, že hodlají své nároky coby oběti diskriminace uplatnit u soudu, popř. iniciovat řízení před správním orgánem/orgánem veřejné správy,

c) jejichž majetková situace neumožňuje, aby za právní pomoc sami zaplatili.

Konkrétní právní pomoc se poskytuje na základě smlouvy mezi partnerskou advokátní kanceláří či advokátem občanského sdružení Pro bono aliance a stěžovatelem (klientem). Do tohoto vztahu veřejný ochránce práv nikterak nevstupuje. Veřejný ochránce práv poskytuje zejména hmotně-právní hodnocení diskriminačního jednání, včetně analýzy vnitrostátní a mezinárodní judikatury, jakož i dosavadních stanovisek ochránce jako antidiskriminačního místa.

Občanské sdružení Pro bono aliance zprostředkovává právní zastoupení pro několik stěžovatelů ročně. Advokátní kanceláře v těchto případech poskytují své právní služby zcela zdarma a nevyžadují po obětech diskriminace hrazení paušální částky na hotové výdaje.

Pro bono aliance sdružuje právníky usilující o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv a dalších veřejných zájmů. Sdružení se zasazuje zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí. Více informací lze nalézt zde .

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv