Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Pomoc obětem diskriminace

Pomoc obětem diskriminace

Úkolem ochránce je přispívat k prosazování práva na rovné zacházení. 

Za tím účelem 

 • poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace:
  • provede právní vyhodnocení Vaší situace a nabídne nejvhodnější možnosti dalšího postupu 
  • podle potřeby Vám poradí nebo nabídne spolupráci při zajištění důkazů
  • provádí výzkum v oblasti diskriminace
  • zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací
  • zajišťuje výměnu informací s evropskými institucemi pro rovné zacházení
  • zjišťuje, zda úřady v souladu se zákonem samy odhalují a postihují diskriminační jednání
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv