Veřejný ochránce práv - Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že i pravidla atletického svazu mohou být diskriminační.
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2019 > Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že i pravidla atletického svazu mohou být diskriminační.

Aktuality z diskriminace

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že i pravidla atletického svazu mohou být diskriminační.

31. července 2019

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal v červnu rozsudek, ve kterém rozhodl, že pravidla atletického svazu, která vylučují cizí státní příslušníky z účasti na národním mistrovství, jsou diskriminační. Omezují totiž volný pohyb osob uvnitř EU a jsou tak v rozporu s čl. 18, 21 a 165 Smlouvy o fungování EU.

O co v případu šlo?

Pan Biffi, italský amatérský atlet žijící 15 let v Německu, se za podpory svého sportovního oddílu obrátil na německý soud, protože se nemohl zúčastnit německého národního mistrovství v atletice. Pan Biffi byl přesvědčen o tom, že ho atletický svaz diskriminuje z důvodu jeho státní příslušnosti. Soutěžní řád atletického svazu totiž do roku 2016 stanovil, že se neněmečtí občané mohou zúčastnit národního mistrovství v případě, že mají po dobu jednoho roku startovní akreditaci za německý oddíl. Tuto podmínku pan Biffi splňoval, neboť startoval v různých běžeckých disciplínách za německý oddíl již od roku 2012. V roce 2016 však svaz toto ustanovení soutěžního řádu zrušil. Od tohoto okamžiku se mohli cizinci zúčastnit závodů pouze s výsledkem „bez hodnocení“, nebo se mohli zúčastnit prvního rozběhu nebo prvních tří pokusů v technických disciplínách.

Pro pana Biffiho to znamenalo, že jako běžec nikdy nemůže závodit ve finále a bojovat o medaile, i kdyby byl ze všech nejlepší. Pan Biffi dále argumentoval tím, že situace sportovců – cizinců je v tomto případě těžší, protože jim kluby poskytnou menší podporu a budou raději investovat do německých sportovců, kteří se mohou účastnit mistrovství a vyhrávat medaile.

Atletický svaz však oponoval, že je nový stav žádoucí, a že i veřejnost čeká, že se národním mistrem stane Němec, který bude následně na mezinárodních kláních reprezentovat Německo. Na druhou stranu připustil, že svaz vybírá národní reprezentanty na mezinárodní sportovní akce pouze z kategorie vrcholových sportovců.

Německý soud si nebyl jistý výkladem evropského práva a obrátil se na Soudní dvůr Evropské unie, jehož úkolem je poskytovat soudům členských státu pomoc při výkladu práva EU.

Rozhodnutí SDEU

SDEU připomněl, že občané EU mají možnost využít svobody pohybu a pobytu a přestěhovat se do jiného členského státu EU. S tímto právem souvisí i přístup k volnočasovým aktivitám jako je amatérský výkon sportu. Soudní dvůr dále zdůraznil, že členské státy jsou povinny usnadnit integraci občana EU, pokud se rozhodne bydlet v jiném členském státě.

SDEU v rozsudku uvedl, že i pro předpisy, které nemají veřejný charakter (tedy i soutěžní řád atletického svazu), platí povinnost respektovat základní svobody a zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti stanovené právem EU.

SDEU  souhlasil s argumentem pana Biffiho, že se neněmečtí sportovci mohou hůře začlenit do svého sportovního klubu, ba dokonce i do společnosti členského státu, kam se přestěhovali, pokud jim nebude umožněno se takovýchto aktivit účastnit. SDEU se však neztotožnil s argumentem, že veřejnost očekává, že národním mistrem bude Němec. SDEU dále připustil, že účinky soutěžního řádu atletického svazu mohou být pro cizince méně přitažlivé a omezující volný pohyb osob v EU.

Proto SDEU rozhodl tak, že předpisy národního atletického svazu (např. soutěžní řád), podle nichž:

  • občané EU dlouhodobě žijící v jiném členském státě,
  • kteří jsou amatérskými běžci,
  • a nemohou se podle předpisů národního atletického svazu účastnit národního mistrovství v této disciplíně stejným způsobem jako státní příslušníci,
  • nebo se jej můžou účastnit pouze „bez hodnocení“ či „mimo soutěž“ a nemůžou se účastnit finále a získat titul národního mistra,

jsou v rozporu s právem EU. Výjimkou jsou situace, kdy jsou tyto předpisy odůvodněny objektivními hledisky, která jsou přiměřená legitimně sledovanému cíli, což musí ověřit předkládající soud (v tomto případě německý soud).

Bude tedy zajímavé počkat si na to, jak německý soud zohlední výše uvedený rozsudek SDEU v soudním řízení mezi panem Biffim a německým atletickým svazem a jak tento spor nakonec dopadne.


Český překlad rozsudku si můžete přečíst zde .

Stanovisko generálního advokáta Evgenije Tančeva v této věci si můžete přečíst zde .

 


 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv