Veřejný ochránce práv - Primář katolické nemocnice se po rozvodu znovu oženil a dostal kvůli tomu výpověď. Soud to označil za diskriminaci.
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2019 > Primář katolické nemocnice se po rozvodu znovu oženil a dostal kvůli tomu výpověď. Soud to označil za diskriminaci.

Aktuality z diskriminace

Primář katolické nemocnice se po rozvodu znovu oženil a dostal kvůli tomu výpověď. Soud to označil za diskriminaci.

26. července 2019

Podle německého Spolkového pracovního soudu (Bundesarbeitsgericht) není dodržení svátosti manželství u zaměstnanců/zaměstnankyň katolického vyznání legitimním profesním požadavkem.

Pan J.Q. z Düsseldorfu v Německu pracoval jako primář nemocnice, která podléhá dohledu katolické církve. Pan J.Q. je sám katolického vyznání. Po rozvodu se svojí první ženou, se kterou byl oddán církevním sňatkem, uzavřel v roce 2008 nové manželství formou občanského sňatku. Když vedení nemocnice zjistilo, že se pan J.Q. rozvedl a uzavřel nový sňatek, byl ze zaměstnání propuštěn. Podle vedení nemocnice totiž uzavření druhého manželství představuje u zaměstnanců/zaměstnankyň katolického vyznání závažné porušení nemocniční etiky, která je založena na katolickém vyznání a víře. To vyplývá z pracovní smlouvy, ve které nemocnice od svých katolických zaměstnanců/zaměstnankyň vyžaduje jednání v dobré víře a věrnost této etice. Církevní sňatek má podle etiky katolické církve posvátný a nerozlučitelný charakter. Rozvod katolická církev neuznává, stejně jako manželství uzavřené občanským sňatkem.

Zaměstnanci/zaměstnankyně bez vyznání či jiného než katolického vyznání, kteří v nemocnici rovněž pracují, by podle pana J.Q. kvůli rozvodu a novému sňatku propuštěni nebyli. Kdyby tedy pan J.Q. nebyl katolík, výpověď by prý nedostal. Kvůli svému propuštění se proto cítil diskriminován a v roce 2009 se obrátil na soud. V roce 2011 rozhodl pracovní soud ve prospěch pana J.Q. a nařídil nemocnici, aby ho přijala zpět. Ústavní soud však tento rozsudek v roce 2014 zrušil s tím, že zaměstnavatelé podléhající dohledu katolické církve mají právo zavést vůči zaměstnancům/zaměstnankyním katolického vyznání přísnější standardy. Organizace, které jsou spravovány církvemi mají totiž v Německu zvláštní status zaručený ústavou. Tyto organizace jsou do určité míry autonomní a mívají vlastní pravidla přijímání a propouštění svých zaměstnanců/zaměstnankyň. To jim například umožňuje ukončit pracovní poměr s takovou osobou, která poruší předpisy katolické církve.

Případem se v roce 2018 zabýval rovněž Spolkový pracovní soud (Bundesarbeitsgericht). Ten v rámci řízení o předběžné otázce požádal Soudní dvůr Evropské unie o výklad unijní směrnice o rovném zacházení, která diskriminaci na základě víry či náboženského vyznání zakazuje. Soudní dvůr ve svém rozhodnutí z listopadu 2018 uvedl, že nic nenasvědčuje tomu, že dodržování manželství v pojetí katolické církve je nezbytným projevem etiky nemocnice v souvislosti s výkonem povolání pana J.Q. Podle Soudního dvora musí totiž náboženské vyznání nebo víra představovat podstatný, legitimní a odůvodněný profesní požadavek. Propuštění pana J.Q. tak může podle Soudního dvora představovat diskriminaci na základě náboženského vyznání.

Spolkový pracovní soud rozhodl v únoru letošního roku v souladu s rozsudkem Soudního dvora EU. Požadavek dodržení svátosti manželství vůči katolickým zaměstnancům/zaměstnankyním není podle soudu podstatným, legitimním a odůvodněným profesním požadavkem. Nemocnice v tomto případě porušila zásadu rovného zacházení a podle soudu je tudíž výpověď pana J.Q. nezákonná.

Více informací k případu zde:

https://www.dw.com/en/catholic-hospitals-firing-of-doctor-over-divorce-was-unlawful-court-finds/a-47597458-0
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv