Veřejný ochránce práv - Příběhy, které inspirují - diskriminace z důvodu sexuální orientace a genderové identity
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2019 > Příběhy, které inspirují - diskriminace z důvodu sexuální orientace a genderové identity

Aktuality z diskriminace

Příběhy, které inspirují – diskriminace z důvodu sexuální orientace a genderové identity

16. května 2019

Ombudsmanka vydala v pořadí již pátý leták z edice Příběhy, které inspirují, tentokrát na téma diskriminace z důvodu sexuální orientace a genderové identity. Jeho vydáním zároveň, mimo jiné, podporuje aktivity LGBT+ osob, spojené s Mezinárodním dnem proti homofobii, transfobii a bifobii, který připadá na 17. května.

Diskriminací z důvodu sexuální orientace a genderové identity (slovy antidiskriminačního zákona „pohlavní identifikace“) se rozumí situace,  kdy někdo s určitou osobou jedná méně příznivě nežli s ostatními, protože má menšinovou sexuální orientaci (je gay, lesba či bisexuální osoba) nebo je trans osoba. Diskriminací z těchto důvodů je také to, pokud někdo s jednotlivcem zachází méně příznivě z důvodu domnělé sexuální orientace či genderové identity či z důvodu, že je v  blízkém (typicky rodinném) vztahu s osobou s menšinovou sexuální orientací či trans osobou.

Česká právní úprava dává lidem, kteří se cítí diskriminovaní nebo obtěžovaní z důvodu své sexuální orientace nebo genderové identity, různé možnosti obrany. Pro efektivní pomoc obětem takového zacházení (to, aby nešlo pouze o „právo na papíře“), je klíčové, aby se lidé se svými případy obraceli na instituce, které jsou jim schopny poskytnout pomoc.

Z výzkumných zjištění v rámci právě zpracovaného výzkumu „Být LGBT+ v Česku“ vyplývá, že více než třetina dotázaných LGBT+ osob by se v případě, že by se v budoucnu stala obětí diskriminace či obtěžování z důvodu sexuální orientace či genderové identity, obrátila na policii. Ta má však v oblasti diskriminace poměrně úzký segment působnosti. Naopak pomoc institucí, jako jsou inspekční orgány, soudy, či veřejný ochránce práv, tedy institucí, jež se přímo zabývají diskriminací ve smyslu antidiskriminačního zákona, využívají LGBT+ osoby ve výrazně menší míře.


Diskriminace je nepřípustná – pokud k ní dojde a nevíte si rady jak dál, obraťte se na ombudsmanku. Bránit se má smysl.

Leták informuje o třech případech týkajících se diskriminace z důvodu sexuální orientace či genderové identity, které ombudsmanka úspěšně vyřešila. Můžete si přečíst příběh:

  • pana Jindřicha, kterého kvůli jeho sexuální orientaci zařízení transfuzní služby odmítlo jako vhodného dárce krve,
  • pana Petra, který se se svým partnerem dočkal osvojení chlapečka
  • nebo příběh paní Veroniky, která prošla změnou pohlaví a následně řešila potíže se střední školou. Ta odmítala změnit údaje uvedené na jejím maturitním vysvědčení.

Rozdílnost by neměla představovat břímě. Naopak může být obohacením pro společnost, ve které všichni společně žijeme.

Leták naleznete ZDE.

Leták ve verzi pro osoby se zrakovým postižením naleznete ZDE:


Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv