Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2019 > Nová zpráva zkoumá zkušenosti dánských rodičů s diskriminací na pracovním trhu

Aktuality z diskriminace

Nová zpráva zkoumá zkušenosti dánských rodičů s diskriminací na pracovním trhu

13. srpna 2019

Zpráva Dánského institutu pro lidská práva ukazuje, že během těhotenství, rodičovské dovolené a po návratu do zaměstnání zažilo diskriminaci téměř 45 % žen a 23 % mužů.

Dánský institut pro lidská práva (Institut for Menneskerettigheder) vydal v červnu letošního roku zprávu Discrimination Against Parents: experiences of discrimination in connection with pregnancy and parental leave. Zpráva odhaluje zkušenosti dánských žen a mužů s diskriminací na trhu práce během těhotenství, rodičovské dovolené a po návratu do zaměstnání. Zpráva je založena na průzkumu mezi 1 589 muži a ženami, a na rozhovorech s 18 rodiči a budoucími rodiči a rozhovorech s 6 zaměstnavateli.

Zpráva uvádí, že diskriminace v souvislosti s těhotenstvím a rodičovskou dovolenou je v oblasti trhu práce velmi rozšířená a má negativní dopady obzvláště na ženy. Ty odchází na rodičovskou dovolenou častěji než muži, přičemž v průměru na ní stráví 271 dní, zatímco muži 30 dnů.

Zkušenosti s touto diskriminací uvedla v průzkumu téměř polovina dotazovaných žen. Zhruba 17 % žen se při pracovním pohovoru setkalo s otázkou, jestli jsou těhotné, případně kdy plánují mít děti. Téměř 18 % žen se rozhodlo nežádat o pracovní místo v době, kdy byly těhotné nebo plánovaly otěhotnět, protože předpokládaly, že kvůli tomu místo nezískají, případně budou pro nového zaměstnavatele přítěží. Přibližně 20 % oslovených žen uvedlo, že poté, co zaměstnavateli oznámily svoje těhotenství, byly přeřazeny na horší pracovní pozici s menší mírou odpovědnosti a nižším počtem pracovních hodin. Téměř 6 % žen se domnívá, že neprodloužení dočasné pracovní smlouvy souviselo s jejich těhotenstvím. O ukončení pracovního poměru z důvodu těhotenství či plánované rodičovské dovolené byly přesvědčeny 3 % žen.

S negativními reakcemi od zaměstnavatele po oznámení těhotenství se setkalo 11 % žen, a to například v podobě změn ve smlouvě, výbuchů hněvu či nepřátelského chování na pracovišti. Téměř 20 % žen se domnívá, že během rodičovské dovolené nejsou od zaměstnavatele dostatečně informovány o důležitém aktuálním dění (např. reorganizaci), a to mnohdy úmyslně. Právě kvůli negativním zkušenostem se zaměstnavatelem se po skončení rodičovské dovolené na své pracovní místo nevrátilo 15 % oslovených žen.

Muži se podle zprávy rovněž potýkají s diskriminací, byť v menší míře. Zkušenosti s diskriminačním jednáním v důsledku rodičovské dovolené vyjádřila necelá čtvrtina respondentů. Například otázku ohledně plánu stát se otcem a sdílet rodičovské povinnosti dostalo během pracovního pohovoru 12 % mužů. Ve 4 % případů se muži domnívají, že oznámení tohoto plánu bylo důvodem jejich nepřijetí do zaměstnání.  Více než 20 % mužů si rovněž přeje, aby mohli být na rodičovské dovolené delší dobu. Jako nejčastější důvod, proč tomu tak není, uváděli respondenti finanční důvody.

Zpráva dále přichází s řadou doporučení pro dánskou vládu, zaměstnavatele a odborové organizace, jak tuto diskriminaci řešit. Zpráva například doporučuje vypracování akčních plánů nebo větší podporu politik rovných příležitostí žen a mužů. Dále zpráva navrhuje, aby příslušná legislativa zakazovala zaměstnavatelům během pracovního pohovoru klást otázky ohledně těhotenství či rodičovské dovolené.

Zpráva ke stažení zde:

http://equineteurope.org/2019/06/07/denmark/ 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv