Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2019 > Nová směrnice EU chce pomoci lépe sladit pracovní a rodinný život a zmírnit tak nerovnost mezi ženami a muži

Aktuality z diskriminace

Nová směrnice EU chce pomoci lépe sladit pracovní a rodinný život a zmírnit tak nerovnost mezi ženami a muži

19. prosince 2019

Směrnice zavádí opatření, která by měla ulehčit propojení pracovního a soukromého života a podpořit větší rovnost mezi ženami a muži.

Nová směrnice*) Evropské unie o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem zavádí v oblasti pracovního trhu řadu nových opatření, která si kladou za cíl zajistit mezi ženami a muži větší rovnost. <o:p></o:p>

Rovnost žen a mužů je základní zásadou Evropské unie. K dosažení této rovnosti je podle směrnice třeba podporovat účast žen na trhu práce, rovnoměrné rozdělení pečovatelských povinností mezi muže a ženy a překonávání rozdílů mezi ženami a muži v oblasti výdělku a odměn. Podle údajů Evropského institutu pro genderovou rovnost (EIGE) vydělávají ženy v EU průměrně o 16 % méně než muži a důchody pobírají v průměru o 37 % nižší.<o:p></o:p>

Směrnice připomíná, že ženy na trhu práce čelí mnoha nerovnostem, které následně vedou k rozdílům v platech a důchodech. Na platovou nerovnost má podle směrnice vliv řada faktorů, mimo jiné přerušení pracovní kariéry kvůli péči o děti nebo práce na částečný úvazek. Ten sice umožňuje ženám zůstat na trhu práce i po narození dětí nebo při péči o rodinné příslušníky, směrnice ovšem upozorňuje, že dlouhé trvání této formy pracovního úvazku může vést k nižšímu nebo žádnému nároku na důchod. <o:p></o:p>

Směrnice si proto klade za cíl podpořit ženy na trhu práce a dosáhnout férovějšího rozdělení odpovědnosti, kdy otcové budou hrát při výchově dětí větší roli. Směrnice tak zakotvuje mimo jiné nárok na otcovskou dovolenou v délce minimálně deseti dnů v období po narození dítěte, dále rodičovskou dovolenou za účelem péče o dítě ve věku do osmi let v délce nejméně čtyř měsíců, přičemž dva měsíce jsou vyhrazeny pouze pro otce. Směrnice rovněž zavádí nárok na pečovatelské volno minimálně na pět dní v roce, a to pro pečující o nemocné či stárnoucí člen(k)y rodiny či jiné osoby žijící ve společné domácnosti. Pracující rodiče s malými dětmi a pečující osoby budou mít rovněž právo požádat zaměstnavatele o flexibilní pracovní podmínky, včetně využívání práce na dálku či pružné pracovní doby.<o:p></o:p>

Směrnice vstoupila v platnost v červenci letošního roku. Členské státy EU mají nyní tři roky na její zavedení do svých právních řádů.<o:p></o:p>

 

Celé znění směrnice zde:<o:p></o:p>

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L1158&from=CS#d1e744-79-1

*)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU<o:p></o:p>


Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv