Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2019 > Mrzačením genitálií je v EU každoročně ohroženo přibližně 180 tisíc dívek a žen z migrantských rodin

Aktuality z diskriminace

Mrzačením genitálií je v EU každoročně ohroženo přibližně 180 tisíc dívek a žen z migrantských rodin

2. května 2019

Evropský institut pro genderovou rovnost (EIGE) připomíná, že tato extrémně krutá praktika je problémem i pro Evropskou unii.

Evropský institut pro genderovou rovnost (EIGE, European Institute for Gender Equality, dále v textu „EIGE“) připomněl u příležitosti Mezinárodního dne nulové tolerance vůči mrzačení ženských genitálií (6. února) výsledky svých výzkumů, které se zabývaly mírou ohrožení touto praktikou u dívek a žen žijících v zemích EU. Podle výzkumů, které EIGE provedl mezi lety 2012 a 2018 žijí oběti či potenciální oběti minimálně v 16 státech EU.

Mrzačení ženských pohlavních orgánů je mimořádně krutou praktikou, která má kořeny v genderové nerovnosti. Je prováděna z náboženských, kulturních a sociálních důvodů u dívek, nejčastěji mezi batolecím až patnáctým věkem. Zahrnuje veškeré procedury, při které jsou dívkám částečně či zcela odstraněny vnější genitálie nebo dojde k jejich jinému poškození, a to z jiných než lékařských důvodů. Tato praktika představuje podle EIGE extrémní formu diskriminace žen a dívek a v mezinárodním měřítku je považována za hrubé porušení lidských práv. Zanechává vážné fyzické a psychické následky, v některých případech může mít i následky smrtelné.

Podle údajů OSN je po celém světě kolem 200 milionů žen a dívek, které byly nuceny tuto praktiku podstoupit, z toho zhruba 500 tisíc žen a dívek žije v Evropě. V členských státech EU žádá o azyl každoročně kolem 20 tisíc žen a dívek ze zemí, kde je mrzačení ženských genitálií velmi rozšířené (např. Somálsko, Súdán či Nigérie).

EIGE připomíná, že v zemích EU žijí nejen oběti mrzačení ženských genitálií, ale rovněž dívky, kterým toto riziko hrozí. Podle EIGE je každoročně ohroženo přibližně 180 tisíc dívek a žen žijících v zemích EU. Nejčastěji se tyto praktiky provádí během návštěvy země původu, kde jsou dívky a ženy vystaveny silnému tlaku ze strany příbuzných a místních komunit. Jsou nicméně zaznamenány i případy, že se takto děje i na území EU.

EIGE oceňuje, že v této oblasti došlo v rámci EU k posílení legislativy, která mimo jiné umožňuje obětem dovolávat se ochrany a umožňuje stíhat osoby, které tyto zmrzačující praktiky provádí, ať už v zahraničí či na území EU. Ke stíhání osob však dochází zřídka, a to často z důvodu stigmatizace problému či nedostatku povědomí o negativních následcích praktik.

Přestože ohrožení dívek a žen v EU stále přetrvává, výsledky výzkumů signalizují začínající změnu v přístupu, a to především u druhé a třetí generace migrantek a migrantů, které se od této praktiky odvracejí. Podle EIGE přispívá ke změně postoje lepší informovanost o vážných zdravotních a psychických následcích či o existenci legislativy, která praktiky zakazuje.

EIGE proto členským státům doporučuje zvyšovat povědomí veřejnosti o tomto problému, vzdělávat kompetentní osoby (například azylové pracovníky/pracovnice), skutečně aplikovat přijatou legislativu a posilovat spolupráci s organizacemi, které se snaží tyto praktiky vymýtit.

Více informací k tématu zde:

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/female-genital-mutilation

Aktivity Evropské unie v této oblasti zde:

https://epthinktank.eu/2019/02/06/zero-tolerance-for-female-genital-mutilation/
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv