Veřejný ochránce práv - Lidé s tmavou barvou pleti jsou v EU stále vystaveni rasismu a diskriminaci
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2019 > Lidé s tmavou barvou pleti jsou v EU stále vystaveni rasismu a diskriminaci

Aktuality z diskriminace

Lidé s tmavou barvou pleti jsou v EU stále vystaveni rasismu a diskriminaci

10. května 2019

Nová zpráva agentury EU pro základní práva (FRA) odhaluje problémy, se kterými se lidé afrického původu v zemích EU stále potýkají.

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA, European Union Agency for Fundamental Rights, dále v textu „FRA“) vydala v listopadu 2018 zprávu Being Black in the EU/Second European Union Minorities and Discrimination Survey. Zpráva mapuje výsledky rozsáhlého průzkumu ohledně zkušeností s diskriminací a rasismem mezi téměř 6000 lidmi afrického původu z 12* členských zemí EU.

Zpráva upozorňuje na předsudky v řadě oblastí, se kterými se lidé tmavé pleti každodenně setkávají. Výzkum například odhalil zkušenosti s rasovou diskriminací v zaměstnání či při hledání zaměstnání, přičemž obzvláště zranitelní jsou v tomto ohledu mladí lidé tmavé pleti. Až 76 % z nich nemá práci nebo se neúčastní vzdělávání či jiné odborné přípravy. U většinové populace je to pro srovnání jen 8 %.

Podle zprávy mají respondenti a respondentky také časté zkušenosti s rasově motivovaným obtěžováním (téměř 30 %), přičemž se nejčastěji jedná o urážlivé či výhružné komentáře (21 %) a výhrůžky násilím (8 %). Rasově motivované fyzické násilí zažilo 5 % oslovených, dvě třetiny obětí (64 %) však incidenty vůbec nenahlásily, a to z důvodu nedůvěry nebo strachu z policie. Důvěru v policejní činnost podle zprávy narušují rovněž časté policejní kontroly, se kterými má zkušenost 24 % oslovených. Až 41 % z nich je přesvědčeno, že ke kontrolám došlo na základě rasového profilování.

V oblasti bydlení uvedlo 14 % oslovených, že měli více než jednou problémy s pronajmutím ubytování u soukromého pronajímatele, kdy jako hlavní důvod uváděli rasový či etnický původ. Pouze 15 % respondentů a respondentek vlastní nemovitost, u většinové populace tento údaj činí téměř 70 %. V přeplněném či jinak nevyhovujícím bydlení žije 45 % oslovených, ve srovnání s většinovou populací tak ale žije jen 17 %.

Podle FRA by členské státy EU měly vynaložit v boji proti rasové diskriminaci větší úsilí, protože kvůli barvě své pleti čelí stále mnoha obtížím velký počet lidí. To je podle FRA v 21. století neomluvitelné a nepřijatelné. FRA proto členským státům EU doporučuje, aby přijaly cílené a efektivní politiky a takové právní předpisy, které lidem s tmavou barvou pleti umožní plné začlenění do společnosti.

Celá zpráva ke stažení zde:

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/eumidis-ii-being-black

 

* Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Švédsko a Velká Británie
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv