Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2019 > Genderová nerovnost v EU stále přetrvává, ukazuje nejnovější Gender Equality Index

Aktuality z diskriminace

Genderová nerovnost v EU stále přetrvává, ukazuje nejnovější Gender Equality Index

19. listopadu 2019

Aktuální Index genderové rovnosti (Gender Equality Index 2019) ukazuje, že k pokroku sice dochází, ale změny postupují velmi pomalu.

Evropský institut pro genderovou rovnost (European Institute for Gender Equality, dále v textu „EIGE“) vydal zprávu Gender Equality Index 2019. Work life balance, která zachycuje pokrok v dosahování genderové rovnosti ve státech Evropské unie mezi lety 2015 a 2017, a celkový pokrok od roku 2005 do roku 2017.

Index genderové rovnosti (Gender Equality Index) je nástroj, který měří pokrok v oblasti genderové rovnosti, a to v šesti hlavních kategoriích: práce, zdraví, čas, finance, znalosti a moc. Vedle toho sleduje i dvě vedlejší oblasti: násilí na ženách a prolínající se nerovnosti. Cílem Indexu je zviditelnění oblastí, které je nutné zlepšit.

Výsledky akutálního Indexu ukazují, jak si členské státy EU v genderové rovnosti v současnosti stojí. Celkové skóre všech členských států EU je 67,4 bodů (kdy maximum je 100 bodů znamenajících úplnou rovnost). Oproti výsledkům Indexu z roku 2017 (Gender Equality Index 2017) se jedná o navýšení o 1,2 bodu. Od roku 2005 došlo celkově k nárůstu o 5,4 bodů.

EU si v genderové rovnosti stojí nejlépe v oblasti zdraví (88,1 bodů) a financí (80,4 bodů), nejhůře pak v oblasti moci (51,9 bodů), ve které se hodnotí rovnost v rozhodovacích procesech. Tato oblast ovšem zároveň vykazuje největší pokrok od roku 2005, a to o 13 bodů.

Podle EIGE je dobrou zprávou, že k pokroku dochází, nicméně děje se tak velmi pomalu. Mezi jednotlivými členskými státy jsou navíc v dosahování genderové rovnosti velké rozdíly. EIGE dále upozorňuje, že pokrok nepokračuje neustále, v některých oblastech stagnuje a v jiných dochází dokonce k regresu. Téměř polovina zemí EU získala hodnocení nižší než 60 bodů. Nejvyšší hodnocení si dlouhodobě udržuje Švédsko (83,6 bodů), hned za ním následuje Dánsko (77,5 bodů). Nejhůře ve sledovaném období dopadlo Řecko a Maďarsko (oba státy získaly méně než 52 bodů), naopak největší pokrok oproti minulému hodnocení zaznamenalo Portugalsko (59,9 bodů, s celkovým nárůstem 10 bodů od roku 2005).

Letošní vydání Indexu se tematicky věnuje rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. Index například zjišťoval přístup k cenově dostupným službám péče o děti, podmínky pro přiznání rodičovské dovolené, možnosti flexibilních pracovních úvazků či kurzů odborné přípravy. Letos poprvé se Index zabývá také situací LGBTQI osob, jakož i romských a muslimských žen.

 

Podrobnější informaci zde:

https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2019-still-far-finish-line
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv