Veřejný ochránce práv - Britská policie nepřijala ženu do zaměstnání kvůli potenciálnímu zdravotnímu postižení
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2019 > Britská policie nepřijala ženu do zaměstnání kvůli potenciálnímu zdravotnímu postižení

Aktuality z diskriminace

Britská policie nepřijala ženu do zaměstnání kvůli potenciálnímu zdravotnímu postižení

5. srpna 2019

Britský soud však rozhodl, že se policie dopustila přímé diskriminace na základě domnělého diskriminačního důvodu.

Paní Lisa Coffey z Velké Británie pracovala od roku 2011 jako policejní strážnice ve městě Wiltshire. Zdravotní vyšetření v rámci tehdejšího přijímacího procesu odhalilo u paní Coffey mírnou nedoslýchavost. Přestože byl sluch paní Coffey mimo standardní hodnoty vyžadované pro přijetí, bylo jí umožněno zúčastnit se praktického testu funkčnosti sluchu. Tímto testem nakonec úspěšně prošla a byla na místo přijata. Její nedoslýchavost nedosahuje takové míry, aby ji bylo možné podle britského antidiskriminačního zákona (the Equality Act 2010) definovat jako zdravotní postižení. Mírná nedoslýchavost jí ve výkonu povolání podle jejích slov nijak neomezovala, ani nepůsobila žádné problémy.

V roce 2013 požádala paní Coffey o přeložení k policii v Norfolku. Po úspěšném pohovoru podstoupila zdravotní vyšetření, které opět ukázalo, že její sluch je mimo povolený limit pro přijetí. Vyšetřující lékař ale doporučil pro paní Coffey test v praxi, aby mohla lépe prokázat, do jaké míry je skutečně schopná vykonávat svoje povolání. Vedení norfolské policie to ovšem odmítlo a vyžádalo si pouze další lékařské posudky. Paní Coffey mimo jiné předložila lékařskou zprávu o tom, že její sluch je stabilní a nezhoršuje se. Její žádost ale byla nakonec vedením norfolské policie zamítnuta z obavy, že se v budoucnu může sluch paní Coffey přece jen zhoršovat a bude ji při výkonu povolání omezovat.

Paní Coffey se kvůli tomuto rozhodnutí obrátila na soud. Její nedoslýchavost nedosahuje takové míry, aby ji bylo možné podle britského antidiskriminačního zákona (the Equality Act 2010) definovat jako zdravotní postižení. Podle ní však došlo k diskriminaci, protože ji norfolská policie vnímala jako osobu s potenciálním zdravotním postižením a na základě toho ji odmítla. V roce 2016 soud rozhodl ve prospěch paní Coffey a o rok později byl tento rozsudek potvrzen i odvolacím soudem.

Letos v červnu se případem zabýval Nejvyšší odvolací soud (The Court of Appeal, dále v textu „soud“), který svým rozhodnutím potvrdil původní rozsudky. Podle soudu se v tomto případě jednalo o přímou diskriminaci na základě domnělého diskriminačního důvodu. Podle soudu může být přímou diskriminací i jednání na základě předpokladu, že dotyčná osoba má určité charakteristiky, kvůli kterým je vystavena diskriminačnímu jednání, přestože tyto charakteristiky nemá. Norfolská policie předpokládala, že v budoucnu by paní Coffey nemusela být schopna vykonávat své povolání, podle soudu ale vycházela pouze ze stereotypního a nesprávného předpokladu ohledně jejího zdravotního stavu. Paní Coffey tak byla vnímaná jako osoba s potenciálním zdravotním postižením a na základě toho byla vystavena diskriminačnímu jednání.

Soud dále potvrdil rozhodnutí o vyplacení odškodnění pro paní Coffey ve výši téměř 30 tisíc liber.

 

 

Více informací k případu zde:

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/1061.html

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv