Veřejný ochránce práv - Seminář roku: Strategická litigace a boj proti diskriminaci
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2017 > Seminář roku: Strategická litigace a boj proti diskriminaci

Aktuality z diskriminace

Seminář roku: Strategická litigace a boj proti diskriminaci

9. listopadu 2017

V pondělí 13. listopadu 2017 proběhne v Kanceláři veřejného ochránce práv právnický seminář s mezinárodní účastí. Připomene desetileté výroční od vynesení rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice. Ochránkyně pořádá tuto akci spolu s Nadací Open Society Fund Praha a Open Society Justice Initiative.

D. H. a ostatní proti České republice je zlomovým rozsudkem v oblasti diskriminace a vzdělávání nejen v České republice, ale v celé Evropě. Evropský soud pro lidská práva a vnitrostátní soudy následně vydaly řadu dalších rozsudků odsuzujících diskriminaci romských dětí ve školství.

Soudní rozhodování v oblasti boje proti diskriminaci je za klíčové. Jedině soudy jsou oprávněny označit posuzovaný stav za diskriminaci, nařídit její ukončení a přiznat obětem přiměřené zadostiučinění.

Ve strategických sporech může rozsudek soudu otevřít společenskou diskusi a zapříčinit zásadní obrat v jednání, ať již státních orgánů nebo u soukromých osob. Lze tak odstranit diskriminaci, která má strukturální rozměr. Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z roku 2007 je toho důkazem. Případ romských dětí z Ostravy se totiž stal motorem důležitých změn (byť často složitě prosazovaných) v českém vzdělávacím systému.

O strategické litigaci v České republice a jejím využití v lidskoprávních otázkách dosud nebyla vedena širší odborná diskuse. Desetileté výročí rozsudku D. H. a ostatní proti České republice je příhodným okamžikem, abychom o tomto nástroji otevřeně pohovořili a sdíleli názory s představiteli a představitelkami vrcholných soudních instancí, advokacie, akademické obce, veřejné správy a neziskového sektoru.

Úvodní příspěvek přednese James Goldston, výkonný ředitel Open Society Justice Initiative, který promluví o významu strategické litigace. James Goldston je jedním z právníků, kteří zastupovali osmnáct romských dětí z Ostravy před soudem ve Štrasburku. Na vystoupení výkonného ředitele OSJI naváže panelová diskuse. Pozvání přijala soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková, soudce Okresního soudu v Ostravě Jiří Šopek a dvě zahraniční expertky, které se dlouhodobě věnují právě segregaci romských žáků a žákyň – Vanda Durbáková a Lilla Farkas.

Po semináři následuje promítání česko-britského dokumentárního snímku „Evropa: Na jakých dětech záleží?“ z roku 2016.

Dokumenty k semináři

 Program semináře (490.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Pozvánka na promítání snímku Evropa: Na jakých dětech záleží? (346.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

Rozsudky

 Rozsudek Velkého senátu ESLP ve věci D. H. a ostatní v České republice (529.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Nález Ústavního soudu ČR (133.1 kB, MS Word dokument)

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu (317.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Rozsudek Okresního soudu v Ostravě (279.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Rozsudek Okresního soudu v Prešově (148.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Rozsudek Krajského soudu v Prešově (174.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

Studie, výzkumy, stanoviska panelistů a panelistek, pořádajících organizací a zahraničních organizací

 

Lila Farkas

Report on discrimination of Roma children in education

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_childdiscrimination_en.pdf 

The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and identities

http://www.equalitylaw.eu/downloads/4030-the-meaning-of-racial-or-ethinic-origin-in-eu-law-between-stereotypes-and-identities 

Manuál boje proti segregaci romských dětí v předškolním a základním vzdělávání

http://docplayer.cz/8021098-Manual-boje-proti-segregaci-romskych-deti-v-predskolnim-a-zakladnim-vzdelavani-od-setreni-k-rozhodovani.html 

  

Poradňa pre občianske a ľudské práva

Verejné žaloby jako nástroj účinnej právnej ochrany před diskrimináciou

https://www.poradna-prava.sk/sk/dokumenty/verejne-zaloby-ako-nastroj-ucinnej-pravnej-ochrany-pred-diskriminaciou/

  

Open Society Fund

Dopady strategické litigace: Desegregace Romů ve školství

http://osf.cz/cs/publikace/dopady-strategicke-litigace-desegregace-romu-ve-skolstvi/ 

Jak ztratit další generaci

http://osf.cz/cs/publikace/jak-ztratit-dalsi-generaci/ 

Sběrem dat ke spravedlivému vzdělávání

http://osf.cz/cs/publikace/sberem-dat-ke-spravedlivemu-vzdelavani/ 

Obědy zdarma v předškolním a základním vzdělávání

http://osf.cz/cs/publikace/obedy-zdarma-v-predskolnim-a-zakladnim-vzdelavani/ 

Začleňování romských dětí předškolního věku v ČR

http://osf.cz/cs/publikace/zaclenovani-romskych-deti-predskolniho-veku-v-cr/ 

  

Veřejný ochránce práv

Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce

http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4926 

Stanoviska ochránce k výkonu rozsudku D. H. a ostatní proti České republice (2014, 2015)

http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/3228 

http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/2412 

Nenechte se ve škole odbýt: leták pro romské rodiče

https://www.ochrance.cz/diskriminace/aktuality-z-diskriminace/aktuality-z-diskriminace-2017/na-den-tumen-andre-skola-te-odmarel-nenechte-se-ve-skole-odbyt/

Výzkum etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

 https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Vyzkum/Vyzkum_skoly-zprava.pdf (363 kB, Adobe Acrobat dokument)

 https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Vyzkum/Vyzkum_skoly-metoda.pdf (701 kB, Adobe Acrobat dokument)

  

Evropské středisko pro práva Romů (ERRC)

Seznam zdrojů týkajících se věci D. H. a ostatní proti České republice

http://www.errc.org/article/dh-and-others-v-the-czech-republic/3559 

  

Organizace spojených národů (OSN)

Globální studie o stavu lidských práv Romů po celém světě

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/SRMinorities/Pages/GlobalStudyonRomaworldwide.aspx  

   

Agentura EU pro základní práva (FRA)

Zpráva ze šetření o Romech z roku 2016

http://fra.europa.eu/en/publication/2016/eumidis-ii-roma-selected-findings 

Úřad pro demokratické instituce a lidská práva OBSE

Rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání pro romské děti: Hodnotící zpráva z návštěvy České republiky

http://www.osce.org/odihr/96661 

  

Komisař pro lidská práva Rady Evropy

Boj proti segregaci na evropských školách prostřednictvím inkluzivního vzdělávání

https://rm.coe.int/fighting-school-segregationin-europe-throughinclusive-education-a-posi/168073fb65

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv