Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2017 > Na den tumen andre škola te odmarel! Nenechte se ve škole odbýt!

Aktuality z diskriminace

Na den tumen andre škola te odmarel! Nenechte se ve škole odbýt!

3. dubna 2017

Veřejná ochránkyně práv připravila leták pro romské rodiče o tom, jak se bránit diskriminaci při zápisech dětí do základních a mateřských škol.

Jedním ze stále aktuálních problémů českého školství je oddělené vzdělávání romských žáků. V řadě měst dále panuje praxe, podle níž jsou Romové vzdělávání buď mimo běžné základní školy, nebo v oddělených třídách. Téměř čtvrtina romských žáků se stále vzdělává v silně etnicky homogenních školách.

Z jednotlivých podnětů, kterými se veřejná ochránkyně práv zabývala, vyplývá, že:

  • romské děti jsou při zápisech často odmítány neoficiálně. Ředitelé a ředitelky nevyhotoví písemné rozhodnutí a jen zmíní, že žáka nemohou přijmout kvůli nedostatečné kapacitě školy.
  • některé školy účelově podmiňují přijetí dítěte zvládnutím určitého testu.
  • někdy dochází k tomu, že ředitel či ředitelka telefonicky uvede, že místo má, ale když v osobním kontaktu vidí, že se jedná o romské dítě, odmítne je.

Odlišná národnost či etnický původ nemohou být důvodem k odmítnutí dítěte. Vysvětlení, že se děti z menšin tradičně vzdělávají v jiné škole, je nepřijatelné. Spádovému dítěti musí škola zajistit místo vždy. Zákaz diskriminace platí ve všech stupních vzdělávání (včetně mateřských škol).

Právě v návaznosti na řešené případy, jež se týkaly diskriminace kvůli romskému původu, vytvořila ochránkyně leták, který oslovuje přímo romské rodiče.

V případě nepřijetí dítěte do spádové školy je potřeba chtít po řediteli či ředitelce písemné rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se do 15 dní odvolat. Ústnímu jednání se školou může být přítomen člověk, k němuž má rodič důvěru (například příbuzný nebo někdo z neziskové organizace). V případě pochybností o postupu školy je možné oslovit Českou školní inspekci.

Sociálním vyloučením a diskriminací v přístupu ke vzdělání však nejsou ohroženi pouze Romové, informace obsažené v letáku mohou využít i další rodiče.

 Informační leták v češtině (52.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

  Informační leták v romštině (52.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

Zpráva  ochránce sp. zn. 5872/2015/VOP ze dne 25. 7. 2016

Zpráva  ochránce sp. zn. 7857/2014/VOP ze dne 2. 1. 2017

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv