Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2017 > Každé dítě má právo na kvalitní vzdělání: film a debata

Aktuality z diskriminace

Každé dítě má právo na kvalitní vzdělání: film a debata

22. listopadu 2017

Zajímají se romští rodiče o vzdělání svých dětí? Je začlenění romských dětí do běžných škol reálné? Jak se inkluze týká romských žáků a žákyň a jak se proinkluzivní principy rozvíjí v sociálně vyloučených lokalitách? S čím se romské děti setkávají? Čemu musí čelit jejich rodiče?

Dne 13. listopadu 2017 proběhlo v Kanceláři veřejného ochránce práv několik akcí spojených s desetiletým výročím rozsudku D. H. a ostatní proti České republice. Jednou z nich bylo i promítání dokumentárního snímku Evropa: Na jakých dětech záleží? a následná debata o začleňování romských dětí do běžných škol.

Film a debata

Dokumentární film zachycuje výpovědi Romů a Romek, kteří se jako děti setkali s šikanou a podceňováním. Rodiče některých z nich nevydrželi tlak okolí a nechali dítě přeřadit na základní školu praktickou. Ti, kteří přeřazení dítěte odmítli, museli přihlížet tomu, jak jejich děti kvůli svému romskému původu čelí posměchu a urážkám.

Druhá část filmu ukazuje prostředí dvou inkluzivních škol. První z nich je britský Babington, který z celkového počtu 1000 studujících navštěvuje více než 600 žáků a žákyň s odlišným mateřským jazykem a kulturním zázemím. Studují zde i Romové a Romky z České republiky a Slovenska. Babington v nich díky respektujícímu prostředí dokázal probudit zájem o učení a připravit je na vysokou školu. Dalším inspirativním školním prostředím, které dokument zachycuje, je Základní škola v Trmicích. Ta si zakládá na své otevřenosti, rodinné atmosféře a individuálnímu přístupu ke každé/mu žákovi/kyni.

Po promítání filmu následovala debata s odbornicemi a odborníkem na problematiku vzdělávání romských dětí. Olga Kusá, metodička inkluzivního vzdělávání při Úřadu vlády, sdílela své zkušenosti z jednání se zřizovateli, řediteli a ředitelkami a vyučujícími škol v sociálně vyloučených oblastech. Margita Rácová představila neformální Sdružení rodičů za férovou školu, jež sdružuje (nejen) romské matky, které aktivně podporují inkluzivní vzdělávání svých dětí. Kumar Vishwanatan, ředitel organizace Vzájemné soužití, promluvil o tom, proč považuje lepší soužití Romů a Romek s většinovou společností za důležité. Jenne Magno, režisérka filmu, a lidskoprávní aktivistka Gwendolyn Albert přiblížily pozadí vzniku filmu a zmínily se o chystaném dokumentu, který se bude soustředit na dobrou praxi v Trmicích.

Záznam z debaty, z technických důvodů ochuzený o prvních dvacet minut, můžete zhlédnout zde.

V případě zájmu o zhlédnutí filmu či jeho veřejné promítání kontaktujte Jenne Magno (jennemagno@gmail.com), režisérku filmu.

Videa se známými osobnostmi

V souvislosti s výročím rozsudku D. H. Kancelář veřejného ochránce práv oslovila několik známých osobností, aby se vyjádřili k problematice segregace romských dětí ve vzdělávání. Videa s Arnoštem Goldflamem, Janou Horváthovou, Pavlem Liškou, Janem Bendigem a Kateřinou Šimáčkovou můžete zhlédnout zde.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv