Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2017 > Evropský parlament přijal zprávu vyzývající k boji proti anticiganismu

Aktuality z diskriminace

Evropský parlament přijal zprávu vyzývající k boji proti anticiganismu

7. prosince 2017

Romové a Romky v EU stále čelí diskriminaci, podle Evropského parlamentu je třeba situaci změnit.

Evropský parlament přijal v říjnu letošního roku zprávu týkající se základních práv Romů a Romek žijících v Evropské unii. Zpráva upozorňuje, že navzdory úsilí na národní, evropské i mezinárodní úrovni, Romové a Romky v EU stále čelí nesnášenlivosti, diskriminaci a nejsou dodržována jejich základní práva.

Podle zprávy se anticiganismus projevuje každodenně na všech úrovních společnosti v celé Evropě. Jde o zvláštní druh rasismu vyskytující se na individuální i institucionální úrovni například v podobě násilí, různých forem diskriminace, stigmatizace, nenávistných slovních projevů či vykořisťování. Následkem toho jsou Romové a Romky často oběťmi extrémní chudoby a sociálního vyloučení.

Podle zprávy nemají Romové a Romky rovný přístup k veřejné infrastruktuře a službám, ke vzdělávání, zdravotní péči, spravedlnosti či zaměstnání. Zpráva upozorňuje například na problém segregace ve školách, příliš velký počet romských dětí ve speciálních školách nebo na diskriminaci Romů a Romek v oblasti zaměstnání. Ta se projevuje například pracovními smlouvami bez zaručení minimální pracovní doby, chybějícím zdravotním a sociálním pojištěním či nedostatečnou možností rekvalifikace. Jedním z důsledků této diskriminace je i dlouhodobá nezaměstnanost.

Zpráva rovněž upozorňuje na vícenásobnou formu diskriminace, které jsou vystaveny například romské ženy a dívky jakožto ženy a příslušnice romské etnické skupiny. Romské ženy často čelí diskriminaci mimo jiné i v porodnicích, kde jsou umisťovány na segregovaná oddělení nevyhovující normám a ze strany zdravotnického personálu jsou vystaveny špatnému zacházení a nedbalé péči. Zpráva rovněž ostře kritizuje praktiky nucených sterilizací romských žen a požaduje pro ně odškodnění a omluvu.

Zpráva uvádí, že Romové a Romky jsou často opomíjeni v procesu tvorby politik. Kriticky hodnotí činnost institucí EU, jejichž programy a fondy nezohledňují situaci Romů a Romek a šíři diskriminace, které čelí. Zpráva proto vyzývá k přijetí a uplatňování opatření, která budou inkluzivní a povedou k odstranění segregace a všech forem diskriminace Romů a Romek.

Dále vyzývá členské státy, aby zahájily účinný boj proti anticiganismu ve společnosti mimo jiné tím, že budou postihovat a odsuzovat nenávistné výroky. Zpráva dále navrhuje zahájení informačních osvětových kampaní, které přiblíží romskou kulturu a historii a pomohou bořit škodlivé stereotypy.

Zpráva Evropského parlamentu ke stažení zde:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0294&language=EN#title5 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv