Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2016 > Výbor OSN se zabýval právy žen a dívek se zdravotním postižením a inkluzivním vzděláváním

Aktuality z diskriminace

Výbor OSN se zabýval právy žen a dívek se zdravotním postižením a inkluzivním vzděláváním

16. listopadu 2016

Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením přijal 26. srpna 2016 jako součást Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (dále jen “Úmluva”) dvě obecné připomínky týkající se práv žen a dívek s postižením a inkluzivního vzdělávání osob s postižením.

Výbory OSN vydávají tzv. obecné připomínky (v angl. general comments). Tyto připomínky jsou pro výbory OSN užitečnými nástroji při podávání výkladů různých právních předpisů, které jsou v úmluvách OSN obsaženy. Obecné připomínky jsou v zásadě zaměřeny na uplatňování lidských práv držiteli práv, rovněž pomáhají smluvním státům při provádění úmluv – objasňují působnost různých právních předpisů, což těmto státům pomáhá v jejich lepším porozumění při zavádění těchto předpisů do praxe. 

Článek 6 Úmluvy se explicitně týká žen a dívek s postižením, které ve společnosti tvoří obzvláště zranitelnou skupinu obyvatel. V důsledku vícenásobné diskriminace jsou více ohroženy chudobou a sociálním vyloučením, čelí mnohem většímu riziku násilí, zanedbání, nevšímavosti či vykořisťování, a to mnohem více než muži a chlapci s postižením či ženy bez zdravotního postižení. Žen obecně se navíc zdravotní postižení neúměrně dotýká také proto, že jsou primárními pečovatelkami o rodinné příslušníky se zdravotním postižením. To vše je potřeba zohlednit při vytváření politik a nejrůznějších opatření. Nově je tak článek 6 Úmluvy rozšířen o připomínku zdůrazňující problém vícenásobné diskriminace v mnoha oblastech, obzvláště co se týče násilí, dále v přístupu ke vzdělání, právu, sociální interakci, v oblasti ekonomických příležitostí,  politické reprezentace či zdravotní péče.<o:p></o:p>

Článek 24 Úmluvy je zaměřen na oblast vzdělávání. Přijatá obecná připomínka k tomuto článku zakotvuje právo na inkluzivní vzdělávání. Zdůrazňuje, že inkluzivní vzdělávání je lidským právem každého, a to dětí i dospělých osob, a jeho principy jsou platné na všech stupních vzdělávání. Reaguje tak na dlouhodobé vyčleňování osob s postižením z většinové společnosti a jeho cílem je odstranit překážky, kterým lidé s postižením ve společnosti čelí.

Inkluze zahrnuje proces systémové reformy, která znamená změny a úpravy v obsahu, přístupu, výukových metodách a strategiích ve vzdělávání s cílem umožnit všem osobám se zdravotním postižením rovné učení a zajistit takové prostředí, které bude nejlépe odpovídat jejich požadavkům a přednostem.<o:p></o:p>

Celé znění přijatých připomínek Úmluvy a další informace naleznete na odkazu Vysokého Komisaře pro lidská práva .

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv