Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2016 > Téměř 80 % Romů a Romek v EU je ohroženo chudobou, ukazuje nový průzkum

Aktuality z diskriminace

Téměř 80 % Romů a Romek v EU je ohroženo chudobou, ukazuje nový průzkum

21. prosince 2016

Z nového průzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva* (FRA) vyplývá, že romští obyvatelé zemí EU stále čelí v každodenním životě diskriminaci. Rodiny žijí navíc často ve velké chudobě a romské děti mají kvůli nízkému vzdělání malou šanci na lepší život. Zpráva Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS): Roma analyzuje nedostatky v oblasti začleňování romských obyvatel v zemích EU. Uvedená zpráva je postavena na průzkumu mezi 8000 příslušníky romské komunity z devíti členských zemí EU.

Výsledky průzkumu ukazují, že téměř 80 % z dotázaných Romů a Romek žije na hranici chudoby, 30 % žije v domácnostech bez vodovodu a 46 % nemá ve svém obydlí toaletu, sprchu nebo koupelnu. Až 30 % romských dětí žije v domácnostech, kde je nedostatek jídla, jen 53 % romských dětí předškolního věku navštěvuje školky, přičemž v mnoha zemích nedosahuje tento podíl ani poloviny ve srovnání se stejně starými dětmi z celkové populace té samé země. Pouze 30 % z dotázaných má placené zaměstnání. Průzkum dále ukázal, že 41 % respondentů se v posledních pěti letech cítilo diskriminováno kvůli svému etnickému původu v mnoha oblastech každodenního života – například na pracovišti či při hledání práce, v oblasti bydlení, zdraví, využívání služeb nebo vzdělávání. Nejvíce se dotázaní cítili diskriminováni při hledání práce a využívání služeb. 82 % respondentů rovněž uvedlo, že neví o existenci organizace, která by poskytovala pomoc obětem diskriminace, a celá jedna třetina (35 %) nemá tušení, že existuje zákon zakazující diskriminaci.

Z průzkumu tak vyplývá, že členské státy navzdory svému úsilí zaostávají při plnění většiny z vytyčených cílů týkajících se začlenění romských obyvatel do společnosti. Podle zprávy je k vymýcení chudoby nutná větší podpora předškolního vzdělávání a integrovaného školství, větší sociální ochrana a nabídka lepších pracovních příležitostí. Důraz by měl být rovněž kladen na vzdělávání a odbornou přípravu specificky zaměřenou na pomoc mladým Romům a romským ženám při přechodu ze základní na střední školu a při následném hledání práce.

Celá zpráva k dispozici zde (odkaz: http://www.equineteurope.org/80-of-Roma-are-at-risk-of-poverty-new-FRA-survey-finds )

* Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) je nezávislým subjektem Evropské unie. Byla zřízena s cílem poskytovat orgánům EU a členským státům nezávislou pomoc a odborné poradenství v oblasti základních lidských práv.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv