Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2016 > Rasová diskriminace a nesnášenlivost v České republice – Komise proti rasismu Rady Evropy uspořádá kulatý stůl v Praze

Aktuality z diskriminace

Rasová diskriminace a nesnášenlivost v České republice – Komise proti rasismu Rady Evropy uspořádá kulatý stůl v Praze

2. listopadu 2016

Komise proti rasismu Rady Evropy (ECRI) organizuje ve spolupráci s  ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a  legislativu a s veřejnou ochránkyní práv kulatý stůl k projednání opatření, jež byla učiněna v návaznosti na doporučení ECRI v její poslední monitorovací zprávě o České republice z roku 2015. Kulatý stůl se koná v Praze 3. listopadu.

Cílem kulatého stolu je přispět k vnitrostátní diskusi o boji proti rasové diskriminaci a nesnášenlivosti a zvýšit povědomí široké veřejnosti o těchto otázkách. Akce se zúčastní zástupci ústředních i místních orgánů, akademici, zástupci mezinárodních a nevládních organizací, jakož i členové zranitelných skupin, na něž se ECRI zaměřuje.

Kulatý stůl bude rozdělen do tří bloků:

  • Hlavní závěry a doporučení obsažené ve zprávě ECRI o České republice,
  • Legislativní a institucionální rámec boje proti rasismu a rasové diskriminaci,
  • Integrace Romů.

Akci zahájí předseda ECRI Christian Ahlund, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a veřejná ochránkyně práv České republiky Anna Šabatová. Zprávu ECRI o České republice přednesou členové ECRI, Eva Smithová Asmussenová a Thomas Büchel. Akci ukončí Christian Ahlund a náměstkyně ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Martina Štěpánková.

Jednotlivé bloky zasedání budou řídit člen ECRI za Českou republiku Dalibor Jílek, velvyslanec a stálý představitel České republiky při Radě Evropy Emil Ruffer, a David Beňák ze sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR.

Ve své zprávě z roku 2015 ECRI vyjádřila znepokojení nad řadou otázek, jako jsou omezení mandátu veřejného ochránce práv v účinném boji proti rasové diskriminaci, složitý režim antidiskriminačního zákona upravující sdílení důkazního břemene, omezený účinek Koncepce romské integrace a Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, nenávistné projevy a diskriminace Romů v přístupu ke vzdělání a bydlení.

ECRI doporučila novelizovat ustanovení antidiskriminačního zákona o sdílení důkazního břemene, rozšířit pravomoci veřejného ochránce práv, zaměřit Kampaň proti rasismu a násilí primárně na romskou populaci a zavést alespoň jeden rok povinné a bezplatné docházky do předškolních zařízení pro všechny děti před vstupem do základní školy hlavního vzdělávacího proudu.

Kulatý stůl se koná 3. listopadu od 9:00 do 17:00 h na Úřadu vlády, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv