Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2016 > Nová studie ze Severního Irska zkoumá zacházení se ženami v zaměstnání během těhotenství a mateřské dovolené

Aktuality z diskriminace

Nová studie ze Severního Irska zkoumá zacházení se ženami v zaměstnání během těhotenství a mateřské dovolené

12. prosince 2016

Severoirská Equality Commission (Komise pro rovné zacházení, dále jen „Komise“) vydala zprávu Expecting Equality: a Formal Investigation under the Sex Discrimination (Northern Ireland) Order 1976 pojednávající o zacházení s těhotnými ženami a matkami na pracovišti. Zpráva vychází z šetření Komise, která zjišťovala zkušenosti žen v zaměstnání v souvislosti s těhotenstvím, mateřskou dovolenou a následným návratem zpět do práce. Část výzkumu se také zaměřila na firmy, které se podělily o svoje zkušenosti z pohledu zaměstnavatelů.

Průzkum ukázal, že polovina respondentek se domnívá, že těhotenství a mateřská dovolená negativně ovlivnily jejich kariéru. Oslovené ženy sdělily, že byly znevýhodňovány nebo s nimi bylo neférově zacházeno právě v době těhotenství nebo když odešly na mateřskou dovolenou. To mělo negativní dopad na jejich kariéru, finance či status v práci. Konkrétně se jednalo o snížení počtu pracovních hodin, změnu pracovní pozice bez jejich souhlasu, ztrátu možnosti zvýšení platu či bonusových příplatků nebo dokonce ztrátu zaměstnání. Většina respondentek měla rovněž dobré povědomí o svých zaměstnaneckých právech, nicméně nebyly ochotné domoci se svých práv legální cestou, a to především z důvodu obav z poškození kariéry, velkého stresu a finančních výloh či pocitu marnosti.

Výzkum ale přinesl i pozitivní výsledky. Téměř polovina dotázaných žen uvedla, že je jejich zaměstnavatelé během těhotenství podporovali a jejich návrat do práce proběhl bez komplikací. I většina z dotázaných firem uvedla, že uplatňují takovou zaměstnaneckou politiku, která zaměstnankyně v těhotenství a po porodu podporuje a vychází jim vstříc ve skloubení pracovních povinností a péči o dítě.

Podle Komise ale celkové výsledky šetření znamenají, že by se měla této problematice věnovat větší pozornost. Zákon zakazující diskriminaci na základě pohlaví byl přijat již v roce 1976 a podle Komise je tak nepřijatelné, aby měly ženy takovou zkušenost ještě v dnešní době. Diskriminace na základě pohlaví je druhou nejčastější formou diskriminace, se kterou se na Komisi lidé obracejí a nejčastěji se týká právě zaměstnanecké oblasti. 

Celá zpráva je ke stažení na tomto odkazu

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv