Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2015 > V Rakousku cestující trápí obtěžující rasistická graffiti

Aktuality z diskriminace

V Rakousku cestující trápí obtěžující rasistická graffiti

16. listopadu 2015

V Rakousku aktuálně cestující i tamní kolemjdoucí obtěžují rasistické nápisy a vyobrazení tmavých tváří s širokými nosy a plnými rty na budově Dopravního podniku. Navzdory opakovaným stížnostem vedení tohoto podniku ovšem hyzdí tyto graffiti veřejné budovy nadále.

Rakouský Zákon o rovném zacházení (GIBG) samozřejmě zakazuje diskriminaci osob na základě jejich etnického původu, a to i v oblasti přístupu ke službám, tedy ve vztahu k přepravě osob, kterou tento podnik zajišťuje, shledala rakouská lidskoprávní instituce Gleichbehandlungsanwaltschaft Österreich tyto výjevy za protizákonné a zjevně diskriminační. Konkrétně lze jednání kvalifikovat jako obtěžování ve smyslu § 31 tohoto zákona a jde o nevhodný projev vůči určité etnické skupině, který vytváří zastrašující, nepřátelské a ponižující prostředí, zejména pro tuto skupinu osob. Ač zde není identifikovatelná konkrétní osoba, jedná se o zjevnou diskriminaci jakýmsi veřejným prohlášením, resp. projevem ve veřejných prostorách. Užité výrazy jako „negr“ mají jistě způsobilost poškodit lidskou důstojnost, a zároveň je zde jistý vztah k přístupu ke službám, jak již dovodila zdejší Komise pro rovné zacházení (GBK).

Ač je jistě primární odpovědnost na bedrech obtěžujících osob, v rámci svých závazků je podnik povinen zajistit přiměřená nápravná opatření. Účinnost takové nápravy je potom ale sporná.

Ochrana před obtěžováním takového druhu může přesahovat hranice Zákona o rovném zacházení a hraničit s jednáním trestním (rakouský Trestní zákoník zná trestný čin rasistické urážky případně podněcování k rasové nenávisti) nebo představovat možnost sankce za rasistické projevy stanovené právem správním (zejména vzhledem k zabraňování přístupu dotčeným skupinám osob k veřejným místům či službám.), tj. v teoretické rovině to pro Dopravní podnik může znamenat vysokou pokutu či dokonce ztrátu příslušného podnikatelského oprávnění. Pro obdobné případy ovšem není z minulosti znám případ, kdy by taková sankce byla uložena.

Více k tomu najdete na tomto odkazu  v německém jazyce. Příslušná německá legislativa je dostupná například zde

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv