Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2015 > V Německu proběhl výzkum v oblasti diskriminace na trhu s bydlením: výsledky poukazují na rozdílné zacházení

Aktuality z diskriminace

V Německu proběhl výzkum v oblasti diskriminace na trhu s bydlením: výsledky poukazují na rozdílné zacházení

11. listopadu 2015

Německé antidiskriminační místo Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADB) se aktuálně již po dlouhou dobu zabývá otázkou, na jakých místech vyvstávají diskriminační rizika na trhu s bydlením a dále tím, zda výsledky testování vůbec mohou být důkazem přítomnosti skutečné diskriminace.

V rámci šetření došlo ke stovkám testů, jak v podobě telefonního testování, tak testování face-to-face nebo formou skupinové diskuse (focus groups), a tedy ke shromáždění největšího množství informací a faktů na toto téma. Je zřejmé, že ne každá diskriminace je zjevná, případně ne každý se o svá práva hlásí. Základním cílem tohoto testování tedy bylo zejména učinit skrytou diskriminaci určitými způsoby viditelnou.

Jednou z metod byl i terénní výzkum. Jednotlivé, prakticky srovnatelné, páry se v rámci testování ucházeli o konkrétní byty, přičemž jediným rozdílem mezi nimi bylo vždy právě jejich „migrační pozadí“ nebo židovská či muslimská náboženská příslušnost (samozřejmě pro účely testování na první či na druhý pohled viditelná). Výsledky potom ukázaly, že takové páry, jimž bylo přikládáno určité stigma, byly v procesu získávání bytu znevýhodněné, zejména v posledních fázích tohoto procesu, tedy migrační pozadí či náboženská příslušnost jsou způsobilé k vytvoření rizika, že takové páry byt nenaleznou, nebo naleznou jen s obtížemi. Přistěhovalecký původ nebo viditelné náboženské vyznání zde tedy vytváří standardní předsudky, které se projevují i v rámci trhu s bydlením. Výzkum pak dále ukázal, že ani charakteristiky jako vysoký plat nebo vysokoškolské vzdělání nedokáží rasovou diskriminaci v této oblasti zcela eliminovat. Riziko diskriminace se potom zvyšuje tam, kde je situace na trhu s nemovitostmi napjatější, tj. zejména v případě meších bytů.

ADB na výsledky výzkumu reagovala určitými kroky směrem ke zlepšení situace, zejména informovala místní antidiskriminační místa, vypracovala doporučení pro prevenci a odstranění diskriminace na trh s bydlením a vydala informační brožuru pro ty, kteří se cítí takovým způsobem dotčeni. 

Originální článek v německém jazyce jde dostupný zde.

Další materiály, rovněž v německém jazyce, najdete v této informační brožuře  nebo v kompletní  expertíze vč. výsledků.  

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv