Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2014 > Zlepšení přístupu Romů k zaměstnání by mělo být prioritou státu

Aktuality z diskriminace

Zlepšení přístupu Romů k zaměstnání by mělo být prioritou státu

1. prosince 2014

Vyloučení pracovníků s nízkou kvalifikací a diskriminace vylučuje romskou populaci z trhu práce. Experiment Institutu finanční politiky (analytický útvar Ministerstva financí SR) ukázal, že na Slovensku je šance přizvání Roma k pracovnímu pohovoru poloviční oproti uchazeči z majority, Romové jsou proto méně konkurenceschopní na trhu práce.

Institut finanční politiky vydal zprávu o příčinách nezaměstnanosti na Slovensku, kde se zabýval i vysokou nezaměstnaností romské menšiny. Ve zprávě byli Romové identifikováni jako skupina, která je nepřiměřeně znevýhodněna na trhu práce. Jejich často nízké dosažené vzdělání společně s diskriminací působí jako překážka v přístupu k zaměstnání. Zpráva upozorňuje na vysokou nezaměstnanost Romů a nízkou účast na pracovním trhu.

Jednou z příčin stávajícího stavu je nízká úroveň vzdělání Romů. Většina Romů má jen základní vzdělání. Romské děti mnohdy nenavštěvují mateřské školy, což jim nepřináší dobré vyhlídky do budoucího vzdělávání a následně to negativně ovlivňuje jejich postavení na trhu práce.

Institut finanční politiky provedl v období od července do září 2014 experiment, jehož podstatou bylo zasílání žádostí o práci fiktivními romskými a neromskými uchazeči o zaměstnání. Šest fiktivních uchazečů, z nichž polovina měla v životopisech naznačený romský původ (typicky romská jména, adresy v oblastech s vysokým procentem romského obyvatelstva), odpovědělo dohromady na 66 pracovních inzerátů.  Romští uchazeči se od těch neromských lišili charakteristikami ukazujícími na romskou etnicitu, ostatní informace osobní i pracovní povahy měli uchazeči stejné. Výsledky ukázaly statisticky významnou diskriminaci Romů ze strany zaměstnavatelů. Pozvánku na pohovor obdrželo 40,3% neromských uchazečů a pouze 17,7% romských uchazečů. Dále pouhých 37,1% romských uchazečů dostalo alespoň nějakou odpověď, což je o poznání méně než 69,4% odpovědí zaměstnavatelů v případě neromských zájemců o zaměstnání.

Zpráva uvádí následující klíčová opatření ke zvýšení zaměstnanosti Romů na Slovensku:

  • Podpora přístupu ke vzdělání v předškolních zařízeních, zařazování romsky mluvících osobních asistentů.
  • Podpora komunitních center zaměřených na výchovu a socializaci dětí prostřednictvím mimoškolních aktivit.
  • Změna systému aktivačních programů směrem ke zvýšení produktivity a kvalifikace účastníků.
  • Zajištění právní pomoci obětem diskriminace a zřízení mediačních center za účelem předcházení konfliktům mezi Romy a většinovou populací.

Celou zprávu v anglickém jazyce naleznete zde .

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv