Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2014 > Zkušenosti transsexuálů v EU? Převažuje šikana v zaměstnání a ve škole, uvádí výzkum FRA

Aktuality z diskriminace

Zkušenosti transsexuálů v EU? Převažuje šikana v zaměstnání a ve škole, uvádí výzkum FRA

29. prosince 2014

Agentura pro základní práva Evropské unie (FRA) zveřejnila výzkumnou zprávu, která popisuje diskriminaci transsexuálních osob žijících v EU, a to v různých oblastech života (zaměstnání, vzdělání, služby, zdravotní péče). FRA doporučuje všem státům výrazně posílit ochranu těchto osob, které patří ke zvlášť zranitelným skupinám ve společnosti.

FRA provedla velký on line výzkum o diskriminaci LGBT osob již v roce 2012 a zveřejnila ho v loňském roce. Na sklonku letošního roku ale zveřejnila detailní údaje týkající se postavení transsexuálů v Evropské unii. Sama uvádí, že termín transgender používá jako zastřešující označení pro různé skupiny osob (trans muži, trans ženy, cross dressers, gender variant, queer).

On line výzkumu se v roce 2012 zúčastnilo 6 579 trans lidí žijících v jednotlivých členských státech EU a Chorvatsku. Jednalo se o osoby starší 18 let a internetové uživatele žijící převážně ve městech. Přestože nemůže být výsledek považován za reprezentativní v tradičním slova smyslu (celkový počet trans lidí v evropské populaci totiž není znám), jedná se dosud o největší empirický výzkum v této oblasti.

Co z výzkumu vyplynulo?

V roce, který předcházel výzkumu, se cítilo diskriminováno či obtěžováno z důvodu genderové identifikace až 54 % respondentů. Toto číslo se zvyšuje u mladých osob, osob s nižšími příjmy anebo u nezaměstnaných trans lidí. Diskriminaci transsexuálové zažili nejčastěji při hledání zaměstnání (37%) anebo v již existujícím zaměstnání (27%). Nejčastějšími oběťmi nepříznivého zacházení jsou transsexuální ženy (MtF). Čtvrtina respondentů (24%) zažila diskriminaci v oblasti vzdělání (nejčastěji šlo o male cross dressers). Negativní komentáře na svou adresu si ve škole či na univerzitě muselo vyslechnout až 28% respondentů. Nelichotivá je rovněž situace v oblasti zdravotní péče a služeb, kde s diskriminací setkalo 22%, resp. 19% respondentů.

Fenomén under-reporting (nepodávání stížností)

Trans lidé (podobně jako ostatní marginalizované skupiny) však incidenty neřeší formální právní cestou. Jedinou výjimkou jsou transsexuální ženy (MtF), které oznamují porušení zásady rovného zacházení častěji než ostatní trans lidé. Nejčastěji jsou řešeny případy diskriminace v oblasti zaměstnání (29%). Většina respondentů uvedla, že záležitost neřešila, protože nevěřila, že by se situace změnila, případně netušila, na koho se obrátit.

Alarmující výskyt násilí z důvodů genderové identifikace

Dalším šokujícím výsledkem je zjištění, že trans lidé jsou oběťmi verbálního a fyzického násilí mnohem častěji než LGB osoby. Z výzkumu plyne, že každá druhá transsexuální osoba byla objektem násilí, výhružek či urážek. Oběťmi jsou nejčastěji MtF transsexuálové a male cross dressers. Pachateli těchto činů bývají nejčastěji muži jednající ve skupině. Násilné delikty se odehrávají mimo veřejný prostor, což snižuje jejich postižitelnost. Výjimkou není ani kyberšikana v rámci sociálních sítí.

Jak zlepšit postavení trans lidí v EU?

Respondenti se shodli na tom, že se v členských státech o transsexualitě nemluví veřejně. Problematice se nevěnují ani orgány státu ani média. Neexistují strategické plány pro inkluzi trans osob, specializované služby a změnu pohlaví (jako biologickou a úřední) provází řada obtíží (včetně tolik diskutované sterilizace).

Pokud by státy EU masivněji propagovaly práva trans lidí a pokud by se do veřejné diskuze zapojily známé osobnosti (umělci, byznysmeni a sportovci), žilo by se respondentům (a trans lidem obecně) mnohem lépe, bez strachu z násilí a viktimizace. Do té doby budou zřejmě transsexuálové napříč EU skrývat svou genderovou identitu a žít v ústraní jako občané druhé kategorie.

Zpráva FRA „Being Trans in the European Union“ je v anglickém jazyce dostupná zde .

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv