Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2014 > Přečtěte si nové číslo European Anti-Discrimination Law Review

Aktuality z diskriminace

Přečtěte si nové číslo European Anti-Discrimination Law Review

15. prosince 2014

Devatenácté číslo European Anti-Discrimination Law Review, které vyšlo v listopadu 2014, přináší novinky, analýzy a informace o vývoji antidiskriminačního práva v členských státech Evropské unie, bývalé jugoslávské republice Makedonii, Turecku, Islandu, Lichtenštejnsku a Norsku. Aktuální číslo reflektuje právní a judikaturní stav k 15. červnu 2014.

Diskriminace a sankce – symbolické vs. účinné odškodnění v evropském antidiskriminačním právu (str. 11 – 24)

Rumunské právní expertky, Romaniţa Iordache a Iustina Ionescu, se zaměřily na povahu sankcí za porušení zákazu diskriminace zakotveného především v sekundárních pramenech unijního práva. Autorky představují zajímavou komparativní analýzu o tom, jak se liší povaha sankcí napříč evropskými právními řády. Věnují se jak přiměřenému zadostiučinění v penězích v občanskoprávním smyslu, tak i typickým trestním a správněprávním sankcím. Neopomíjejí ani nepeněžité nároky oběti diskriminace. V závěru článku se zamýšlejí nad dopady rozsudku Soudního dvora Evropské Unie ve věci ACCEPT (C-81/12) jak do rumunské, tak i celoevropské právní praxe.

O případu ACCEPT se můžete dočíst více zde.

Kolektivní žaloby v evropském antidiskriminačním právu (str. 25 - 40)

Lila Farkas, maďarská právnička, se zaměřila na různé podoby kolektivních žalob. V článku připomíná politické a právní diskuze, které předcházely přijetí Rasové směrnice a Rámcové směrnice, stran míry procesní způsobilosti nevládních organizací v oblasti diskriminace. Z různých typů kolektivních žalob pak analyzuje actio popularis, která se nejčastěji objevuje právě v souvislosti s problematikou diskriminace (např. na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku či Bulharsku). Poukazuje na četné výhody užití actio popularis právě v případech, kdy se diskriminace netýká pouze jedné osoby, ale celé marginalizované skupiny. Připomíná ale také nevýhody spojené s tímto procesním institutem (zejména otázku sankcí). Na čtyřech případech z judikatury Soudního dvora EU demonstruje, že actio popularis nemusí mít pouze za cíl odstranění diskriminační praxe (případy ACCEPT, Feryn), ale tak zrušení diskriminačního právního předpisu (případy Age Concern England, Test-Achats a ostatní).  Upozorňuje také na Doporučení  Evropské Komise z roku 2013, které členským státům doporučuje zakotvení kolektivních žalob do národních právních řádů k vymáhání práv zaručených unijním právem do července 2015.

V časopise se dále dočtete…

Dále v časopise najdete aktuální případy diskriminace z jednotlivých států. Ve Francii je kupříkladu novým diskriminačním důvodem i místo bydliště, které řadu lidí znevýhodňovalo v přístupu k zaměstnání. Ve Španělsku byl pokutován provozovatel klubu za to, že nedovolil vstup dvěma transsexuálním osobám. V Polsku neuspěla ombudsmanka u Ústavního soudu s návrhem na zrušení části volebního zákona, který stanovoval, že mandát starosty zaniká automaticky v souvislosti s vydáním lékařské zprávy o nezpůsobilosti vykonávat předmětnou funkci. V Nizozemí provedli rozsáhlý výzkum subjektivně pociťované diskriminace (tzv. barometr), který odhalil přetrvávající předsudky vůči menšinám.

Dozvíte se tak například, že Evropská Komise zahájila řízení o porušení unijního práva (tzv. infringement procedure) s Rumunskem a Řeckem pro porušení antidiskriminačních směrnic. K Soudnímu dvoru EU se prostřednictvím řízení o předběžné otázce opět dostal případ  bulharských elektroměrů v romských osadách. Výbor ministrů Rady Evropy konstatoval porušení Evropské sociální charty ve vztahu k Francii pro závažné nedostatky ve vzdělávání autistických dětí.

Celé číslo časopisu je v anglickém jazyce ke stažení zde .

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv