Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2014 > Plošný zákaz vstupu dětem do restaurace je diskriminační, řekl Nejvyšší správní soud

Aktuality z diskriminace

Plošný zákaz vstupu dětem do restaurace je diskriminační, řekl Nejvyšší správní soud

13. listopadu 2014

Nejvyšší správní soud dal svým rozsudkem za pravdu České obchodní inspekci, která uložila provozovateli restaurace pokutu za to, že zakazoval vstup do svého zařízení dětem.

Česká obchodní inspekce uložila provozovateli restaurace pokutu ve výši 10 tisíc korun za to, že při poskytování svých služeb diskriminoval spotřebitele, jelikož na dveře provozovny umístil nápis: „Tato restaurace není vhodná pro děti do 6 let v doprovodu rodičů z důvodu rušení ostatních a hotelových hostů. Vstup pouze pro dospělé a děti od 6 let v doprovodu rodičů.“ Inspekce jednání kvalifikovala jako diskriminaci spotřebitelů do 18 let, kteří přicházejí samostatně, tedy bez doprovodu rodičů, i jako diskriminaci rodičů, kteří mají potomky mladší 6 let, a mají tak vstup do provozovny rovněž zakázán.

Nejvyšší správní soud dospěl ve svém rozhodnutí k závěru, že obecný zákaz vstupu dětí do provozovny, který není založen na objektivních a rozumných důvodech a odůvodněn legitimním cílem, představuje diskriminaci ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele. Ztotožnil se tak s právními závěry veřejného ochránce práv, který v minulosti řešil podobné případy. Ze stanoviska ombudsmana soud dokonce v odůvodnění citoval.

Soud vysvětlil, že plošný zákaz vstupu dětí do provozovny by byl ospravedlnitelný pouze tehdy, pokud by takové omezení mělo objektivní a rozumné důvody. Těmi by mohla být povaha poskytovaných služeb, kdy by restaurace nabízela výhradně alkoholický sortiment, případně pro děti nevhodné stavební řešení podniku atd. I kdyby však existoval rozumný důvod pro zmíněné omezení, podle zákona by prostředky k jeho dosažení musely být přiměřené. Jako přiměřený se rozhodně nejeví plošný zákaz vstupu dětí do provozovny. Vhodnějším řešením by mohlo být vykázání konkrétních dětí, které by svým chováním rušily ostatní hosty.

Nejvyšší správní soud dodal, že úroveň chápání a možnost přizpůsobit se prostředí lze posuzovat výhradně ve vztahu k jednotlivým dětem, řada dětí starších 6 let je navíc schopna využít služeb restaurace i bez doprovodu rodičů. Plošný zákaz vstupu v předmětné provozovně dopadl jak na děti do 6 let a děti do 18 let bez doprovodu rodičů, tak na rodiče takové děti doprovázející. Soud se tedy ztotožnil s pohledem České obchodní inspekce a postup restaurace označil za diskriminační. Městský soud v Praze tak musí případ posoudit znovu a řídit se výše uvedenými závěry.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. října 2014 je veden pod sp. zn.: 4 As 1/2014 – 28.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv