Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2014

Aktuality z diskriminace

Aktuality z diskriminace 2014

26. února 2014

Belgický soud poprvé rozhodl o odvozené diskriminaci

Pracovní soud v Leuvenu uznal jako formu přímé diskriminace výpověď zaměstnance z důvodu zdravotního postižení jeho dítěte.

21. února 2014

Vyšla nová studie o přiměřených opatřeních! Netýká se pouze práv osob se zdravotním postižením, ale i jiných menšin.

Evropská síť právních expertů v oblasti potírání diskriminace zveřejnila novou tematickou zprávu s názvem „Přiměřená antidiskriminační opatření mimo rámec zdravotního postižení“.

17. února 2014

Česko se propadlo v žebříčku rovnosti pohlaví

Světové ekonomické fórum (World Economic Forum) vydalo žebříček rovnosti žen a mužů za rok 2013 – The Global Gender Gap Report 2013 . Žebříček je sestavován již od roku 2006 a představuje jeden z nejkomplexnějších přehledů o...

10. února 2014

Rozdílné zacházení v oblasti zaměstnání s osobou mladší 18 let není v rozporu s právními předpisy EU

Ke konci roku 2013 dánský Nejvyšší soud rozhodl, že ustanovení v zákoně, které povoluje zvláštní režim pro osoby mladší osmnácti let upravený kolektivní smlouvou pro oblast zaměstnávání, odměňování a propuštění, není v rozporu s...

3. února 2014

Nepřijetí dítěte do arménské školy z důvodu etnicity bylo nepřípustné

Turecký soud jednoznačně konstatoval, že diskriminační politika v přístupu ke vzdělání z důvodu odlišné etnicity je porušováním práva na vzdělání garantovaného tureckou Ústavou a Evropskou úmluvou o lidských právech. Případ navíc...

27. ledna 2014

Kdy je místo pobytu diskriminačním důvodem? Odpoví Evropský soud pro lidská práva

Ukrajinský občan se domáhal obnovení výplaty svého důchodu, avšak vnitrostátní orgány jeho žádosti nevyhověly. Nezbylo mu, než se obrátit na štrasburský soud a poukázat na nerovné zacházení z důvodu místa pobytu.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv