Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Diskriminace > Aktuality z diskriminace > Aktuality z diskriminace 2013 > Aktuální příběhy diskriminace napříč Evropou: vyšlo nové číslo European Anti-Discrimination Law Review

Aktuality z diskriminace

Aktuální příběhy diskriminace napříč Evropou: vyšlo nové číslo European Anti-Discrimination Law Review

23. prosince 2013

Sedmnácté číslo European Anti-Discrimination Law Review, které vyšlo v listopadu 2013, přináší novinky, analýzy a informace o vývoji antidiskriminačního práva v členských státech Evropské unie, bývalé jugoslávské republice Makedonii, Turecku, Islandu, Lichtenštejnsku a Norsku. Aktuální číslo reflektuje stav k 15. červnu 2013.

HK Danmark (Ring and Skouboe Werge): Interpretace unijní úpravy práva na rovné zacházení ve světle Úmluvy OSN o právech zdravotně postižených osob (str. 13).

Lisa Waddington, koordinátorka pro zdravotní postižení v rámci Evropské sítě právních expertů na antidiskriminační právo a profesorka na Maastrichtské univerzitě, analyzuje nález Soudního dvora EU v aktuální kauze spojených případů C-335/11 a C-337/11, HK Danmark. Soudní dvůr EU se v této věci vypořádává s výkladem pojmů „zdravotní postižení“ a „přiměřené uspořádání“ ve světle Úmluvy OSN o právech zdravotně postižených osob.

Šetření diskriminace zahajovaná ex officio: postavení inspektorátů práce a jiných těles (str. 25).

Janka Debrecéniová, odbornice Evropské sítě právních expertů na antidiskriminační právo pro Slovensko a advokátka, porovnává šetření ve věcech tvrzené diskriminace zahajovaná z úřední povinnosti. Srovnání zahrnuje různá tělesa, např. inspektoráty práce či orgány pro prosazování práva na rovné zacházení, ve 33 zemích Evropy participujících na Evropské síti právních expertů na antidiskriminační právo.

Dále v časopise najdete aktuální případy diskriminace z jednotlivých států. Česká republika je opět kritizována, tentokráte Komisařem Rady Evropy pro lidská práva, za přístup ke vzdělávání. Komisař ve své zprávě o postavení Romů a zdravotně postižených osob v České republice, dospívá k závěru, že pět let po rozsudku D. H. se situace Romů v oblasti vzdělávání stále nezlepšila (str. 55). Za zmínku stojí, že rovněž aktualita ze Slovenska se zabývá segregací Romů ve vzdělávání (str. 81).

European Anti-discrimination Law Review vychází v angličtině dvakrát ročně a naleznete ho zde .

Rozsudek Soudního dvora EU ve spojených věcech C-335/11 a C-337/11, naleznete v češtině zde .

Zprávu Komisaře Rady Evropy pro lidská práva zaměřenou na postavení Romů a zdravotně postižených osob naleznete v angličtině zde.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv